Skip to content
dijkverbetering-sla-1-2000.jpg
Ontspannen achter de dijk

Dijkverbetering Schoonhovenseveer – Langerak

12 maart 2014
Langerak
2014-2026
Waterschap Rivierenland

Delen van de dijk langs de Lek tussen Schoonhovenseveer en Langerak voldoen niet aan de wettelijke veiligheidseisen. Meerdere dijkvakken zijn bij hoge rivierstanden niet stabiel met het risico dat de grond aan de landzijde van de dijk afglijdt. Heijmans en partners verbeteren de dijk en maken daarbij gebruik van de Waterontspanner.

Vijf keer bijzonder

1. Partnerschap

De dijkverbetering wordt gerealiseerd binnen een drieledig partnerschap; aannemingsbedrijven de Vries & van de Wiel en Heijmans werken daarbij samen met advies- en ingenieursbureau Movares.

dijkverbetering-sla-heijmans-11.jpg

2. Waterontspanner

De waterontspanner staat in verbinding met het grondwater onder de dijk en werkt zo als een soort overdrukventiel. Het laat het teveel aan wateroverdruk onder en achter de dijk afvloeien. Zo wordt voorkomen dat de grond achter de dijk gaat opdrijven en de dijk kan bezwijken. De waterontspanner is in samenwerking met Movares ontworpen.

3. Vernieuwend contract

Waterschap Rivierenland zette het project als een ‘plan, design & construct-contract’ in de markt. Daarmee worden innovatieve oplossingen als de waterontspanners gestimuleerd en kunnen kortere doorlooptijden worden gerealiseerd.

dijkverbetering-sla-heijmans-8.jpg

4. Ruimte voor de rivier

De verbetering van de Lekdijk is onderdeel van het programma Ruimte voor de Rivier. In plaats van het verder verhogen en versterken van dijken, wordt gekeken naar de mogelijkheden om water meer ruimte te geven; een omslag in de manier waarop Nederland met water omgaat.

5. Minder overlast

Door het toepassen van de innovatieve waterontspanners, kunnen ingrijpende werkzaamheden als verbredingen achterwege blijven. Zonder aan kwaliteit en veiligheid in te boeten.