Skip to content
kavel_buiksloterham_amsterdam_heijmans_2.jpg

Heijmans krijgt opdracht bodemverbetering Buiksloterham

28 oktober 2020, 00:00

De gemeente Amsterdam heeft de definitieve gunning van een project in Buiksloterham toegewezen aan Heijmans. Samen met Lek-Sloopwerken zorgt Heijmans voor het slopen, saneren en bouwrijp maken van een aantal kavels in het gebied aan de noordelijke IJ-oever. De opdracht heeft een waarde van 17,6 miljoen.

Buiksloterham verandert van een industrieel bedrijventerrein in een circulaire stadswijk gericht op wonen en werken. Het gebied in Amsterdam-Noord is een van de meest veelbelovende gebieden in de stad om te bouwen. De gemeente gaf in haar investeringsnota 2020 aan dat er in het gebied maximaal zo’n 8.500 woningen kunnen komen.

De opdracht van Heijmans betreft de kavels 18, 18A en 19 in Buiksloterham. De bodemverbetering: sanering, sloop en het bouwrijp maken van het terrein, is van belang voor de verdere ontwikkelingen op de kavels.

Vanwege het complexe werk, verwacht de gemeente Amsterdam een proactieve houding, een gedeelde motivatie en de benutting van elkaars vaardigheden. Omdat Heijmans de werkwijze, logistiek en de inzet van materieel bepaalt, daagt de gemeente Heijmans uit om de CO2-uitstoot tot een minimum te beperken.