Skip to content
We doen een stap naar voren en maken de beweging naar een Heijmans als duurzame aanvoerder.
Strategie Heijmans

Samen naar 2030

Als we om ons heen kijken, dan dringen allerlei vragen zich op: Hoe bouwen we nog een miljoen woningen en creëren we voor mensen een veilige wijk en een betaalbaar thuis? Hoe houden we onze steden bereikbaar? Hoe realiseren we de energietransitie? En hoe voorkomen we uitgedroogde velden in de zomer en natte voeten in de herfst? Willen we ervoor zorgen dat Nederland een fijne plek blijft om te leven, dan moeten er grote keuzes gemaakt worden. Dat weet en voelt inmiddels iedereen.

Wij zijn makers van de gezonde leefomgeving

Wij zijn geen toeschouwer die afwacht tot de problemen van ons land zijn opgelost, wij zetten een stap naar voren en maken de beweging naar duurzame aanvoerder. Wij werken aan vijf ambitieuze doelstellingen:

  • We maken mensen gelukkiger
  • Wij geven meer dan we nemen
  • Wij zorgen samen voor de grootst mogelijk stap vooruit
  • Wij werken slimmer en bereiken meer
  • Wij inspireren met verrassende talenten

Complexiteit

De uitdagingen van vandaag zijn allerminst eenvoudig op te lossen. Ze zijn veelomvattend, ingrijpend en door hun onderlinge verwevenheid ontzettend complex. Ons land wordt hard geconfronteerd met de grenzen van haar mogelijkheden. Niet alleen omdat we de aarde en haar natuurlijk kapitaal hebben uitgeput, maar ook omdat we – zelfs als we het eens zouden zijn over oplossingen – simpelweg de mensen niet meer kunnen vinden om al het werk uit te voeren.

Een stap naar voren 

Eén ding is voor ons heel helder: Heijmans wil geen toeschouwer zijn en afwachten. Wij voelen ons medeverantwoordelijk voor de toekomst van Nederland. En dus omarmen we de complexiteit van de totale opgave. We doen een stap naar voren en maken de beweging naar een Heijmans als duurzame aanvoerder.

Het antwoord van Heijmans: Strategie 2030

De Heijmans strategie naar 2030 bouwt voort op onze kracht. Met onze kennis, kunde en activiteiten zijn wij in staat om van niets, iets te maken. Wij zorgen ervoor dat mensen prettig kunnen wonen, werken en verbinden. Wij zijn: Makers van de Gezonde Leefomgeving. En daar zijn we trots op. Dat raakt ons in ons gele hart! En daar blijven we ons iedere dag voor inzetten.

Maar om een betekenisvolle bijdrage aan de ontwikkeling van Nederland te leveren, zijn grote stappen nodig. Onze strategie bouwen we op aan de hand van vijf pijlers. We hebben ze geformuleerd als ambitieuze doelstellingen, bold statements, die ons richting geven in onze ontwikkeling en ervoor zorgen dat we tempo kunnen maken.

Wij redeneren altijd vanuit de gebruiker. Dat is waar we het voor doen. Onze inspanningen leveren een omgeving op die gezond, veilig en aantrekkelijk is. We zijn pas tevreden als gebruikers daadwerkelijk verbetering ervaren, een omgeving die hun welzijn bevordert. Zo draagt ons werk bij aan het levensgeluk van mensen.

In 2030 realiseren wij met al ons werk een positieve impact voor de aarde. We zetten uitsluitend duurzame oplossingen en werkmethoden in om actief bij te dragen aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en een goede waterbalans. Dat doen we circulair en met de hele keten waarin we werken. Zo ondersteunen we het herstel van de natuur en dragen we bij aan een leefbare toekomst voor iedereen.

De complexe opgaven van nu vragen om een nieuwe aanpak. Wij voeren de regie om baanbrekende oplossingen te realiseren. We gaan hiervoor náást onze opdrachtgever staan en kijken gezamenlijk naar de werkelijke opgave. We creëren sterke netwerken en haken verrassende nieuwe partners aan. In lange termijn relaties bundelen we krachten en leren we van elkaar. Zo zetten we samen steeds de grootst mogelijke stap vooruit.

De grote opgaven in Nederland schuren met de schaarste op de arbeidsmarkt. Dat motiveert ons om niet harder, maar slimmer te werken. We benutten de kracht van slimme (digitale) technologie. En we zetten industriële bouwtechnieken in om modulaire oplossingen te maken die we in unieke samenstelling aanbieden. Zo zijn we in staat om in 2030 de bijdrage per medewerker te verdubbelen. En voorkomen we verspilling van schaarse materialen.

Onze mensen maken het verschil. Wij weten dat iedere medewerker een unieke en waardevolle bijdrage levert. En dat juist de mix van verschillende en aanvullende disciplines ons sterk maakt. Samen bekijken we opgaven van alle kanten en ontwikkelen we vernieuwende oplossingen. Waar nodig voegen we nieuwe competenties toe. We zijn open, nieuwsgierig en inclusief. Zo halen we iedere dag het beste uit onszelf en uit elkaar.

Wonen, werken en verbinden

Wij van Heijmans, wij zijn niet van gisteren. Wat in 1923 begon met de eerste klus van stratenmaker Jan Heijmans, is nu een bedrijf met zo’n 5.000 medewerkers. Al 100 jaar levert de hand van Heijmans praktische en prachtige oplossingen voor wonen, werken en verbinden. Daarop bouwen we voort.

Met een geel hart dat klopt voor Nederland werken we het komende decennium niet alleen aan absolute kwaliteit in de gebouwde omgeving, maar vooral ook aan een omgeving, een land, waar het fijn leven is voor mens en dier en waar de natuur volop bloeit.

Wij zijn Heijmans.
Makers van de Gezonde Leefomgeving.