Skip to content
sandra_kool_keet_heijmans_huizen.jpg

Organisatie

De activiteiten van Heijmans op het gebied van wonen, werken en verbinden zijn georganiseerd binnen een viertal bedrijfsstromen: vastgoed, woningbouw, Bouw & Techniek en infra.

Vastgoed

Vastgoed richt zich in Nederland op gebiedsontwikkeling van zowel grootschalige als kleinere projecten in binnen- en buitenstedelijke gebieden en is daarbij actief als initiator, ontwikkelaar en verkoper van voornamelijk woningen. Dit gebeurt vanuit het vastgoedbedrijf, dat bestaat uit een drietal vestigingen met een centrale aansturing. Hoogwaardige kennis van gebiedsontwikkeling is gebundeld in één gebiedsontwikkelingsorganisatie waarin accounts van grote klanten zijn ondergebracht. Daarmee wordt ingespeeld op zowel nieuwbouwopgaven als (binnenstedelijke) transformatieopgaven.

Bouw & Techniek

Realisatie van woningen is de kernactiviteit van Woningbouw. Dit betreft verschillende typen woningen. De activiteiten omvatten primair nieuwbouw, maar ook de segmenten herstel, verbouw en renovatie van woningen. Onderhoud en service maken hier in toenemende mate onderdeel van uit. Woningbouw werkt vanuit een vijftal regionale vestigingen met een centrale aansturing.

De integrale samenwerking tussen de activiteiten Vastgoed en Woningbouw leidt tot expertise in zowel conceptuele verbeeldingskracht als realisatie. Dit resulteert in generieke woonconcepten als Heijmans ONE, Heijmans Huismerk en Heijmans Wenswonen en achterliggende uniforme werkprocessen en samenwerking met partners. Hiermee kunnen zowel complexe binnenstedelijke transformatie projecten, als meer seriematige nieuwbouw gerealiseerd worden

luchtfoto_bouwplaats_koningsoord_berkel_enschot_april_2020.jpg

Utiliteit realiseert complexe, grootschalige gebouwen in de klant- en marktsegmenten gezondheidszorg, (semi-) overheid, commercieel vastgoed, high tech clean industrie (zoals laboratoria) en datacenters. Utiliteit ontwerpt, realiseert en onderhoudt hoogwaardige elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. Uniek is de integrale aanpak van bouw en installatietechniek en steeds vaker worden opdrachten gekoppeld aan langdurig beheer, onderhoud en installatieservice. Voorbeeld hiervan is het PPS-project Nationaal Militair Museum, dat zowel de realisatie als het onderhoud en beheer voor 25 jaar behelst.

Infra

Infra richt zich op het aanleggen, verbeteren en onderhouden van weginfrastructuur en openbare ruimte in Nederland; inclusief bijbehorende installaties en locatie gebonden objecten. Daarbij valt te denken aan wegen, viaducten, tunnels, sluizen, waterzuiveringsinstallaties en werkzaamheden die te maken hebben met kabels, leidingen en energievoorziening. Ook technische werkzaamheden om wegen en de openbare ruimte veiliger te maken, zoals verlichting, camera- en verwijssystemen, worden door Infra uitgevoerd.

Met de diverse werkdisciplines die Infra in huis heeft, is zij in staat om infrastructurele projecten integraal te benaderen en uit te voeren, waardoor ontwerp, realisatie en beheer & onderhoud passend op elkaar aansluiten. Voor de projecten die Infra ontwerpt, uitvoert en beheert, wordt gebruikt gemaakt van kennis en kunde van ‘in house’ specialisten en afdelingen, zoals: ingenieursdiensten, asset management, span- en verplaatsingstechnieken en boortechniek, funderingstechnieken, wegspecialismen en bodemspecialismen.

De bedrijfsstroom Infra is ontstaan uit de samenvoeging van twee bedrijfsonderdelen: Heijmans Wegen en Heijmans Civiel. Onder deze juridische bedrijfsnamen vinden nog diverse activiteiten plaats.

Vanuit deze bedrijfsstromen werken circa 4.700 medewerkers dagelijks aan een gezonde leefomgeving. Meer dan 99 procent van deze medewerkers valt onder een cao, waarvan circa 70 procent onder de cao Bouw & Infra en circa 30 procent onder de cao Metaal & Techniek.