Skip to content
Heijmans Algemeen 7.jpg
Aandeel, analisten en aandeelhouders

Het aandeel

Het aandelenkapitaal

Geplaatst kapitaal per 30 mei 2024

Soort aandeel Aantal geplaatste aandelen Nominale waarde per aandeel Nominale waarde geplaatstkapitaal % van totaal Stemrecht per aandeel Totaal stemrecht % van totaal
Gewone aandelen 27.478.006 € 0,30 € 8.243.401,80 100% 1 27.478.006 100%

Het aandelenkapitaal van Heijmans N.V. is per 31 december 2023 als volgt samengesteld:

Gewone aandelen

De aandelen worden gehouden door Stichting Administratiekantoor Heijmans (verder te noemen ’Stichting AK’). De nominale waarde per gewoon aandeel bedraagt € 0,30. De Stichting AK heeft per 31 december 2023 26.825.853 certificaten van aandelen uitgegeven, die genoteerd zijn aan de effectenbeurs van NYSE Euronext in Amsterdam. Per de statutenwijziging van 6 september 2023 is aan ieder gewoon aandeel één stem toegekend. Het stemrecht op gewone aandelen berust bij Stichting AK. Certificaathouders die tijdens een aandeelhoudersvergadering willen stemmen, krijgen voor dit doel een onvoorwaardelijke volmacht van Stichting AK. Het verloop van het aantal (certificaten van) gewone aandelen en een overzicht van kengetallen per (certificaat van) gewoon aandeel is weergegeven in onderstaande tabel.

Koninklijke Heijmans N.V. is genoteerd aan de Euronext Amsterdam. Relevante gegevens in het kader van de beursnotering zijn in de volgende tabel weergegeven:

Geplaatst kapitaal en aandelenbelangen

Het geplaatst kapitaal en het daarmee samenhangende stemrecht is in 2023 op twee momenten gewijzigd: op 4 mei 2023 als gevolg van het uitgeven van (certificaten van) aandelen in verband met de betaling van het dividend op (certificaten van) gewone aandelen in de vorm van stockdividend, en op 5 september 2023 in verband met de uitgifte van 2.300.000 (certificaten van) gewone aandelen als deel van de betaling van de koopsom inzake de overname van Van Wanrooij Bouwontwikkeling.

Het stemrecht van het gewone aandeel is per de statutenwijziging van 6 september 2023 één stem per gewoon aandeel. Het geplaatste kapitaal en daarmee samenhangende stemrecht is 31 december 2023 als volgt samengesteld:

Per 31 december 2023 houden, voor zover bij Heijmans bekend en mede op basis van het register Wet melding zeggenschap (Wmz) van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de volgende beleggers een belang in Heijmans van 3% of meer:

Op basis van door bankinstellingen, custodians (bewaarders van aandelen) en informatiediensten beschikbaar gestelde informatie is de spreiding van het aandelenbezit als volgt weer te geven:

Gedurende het verslagjaar 2023 is het (geschatte) belang voor zover gehouden door institutionele beleggers naar alle waarschijnlijkheid beperkt gestegen tot 44,6% (2022: 44,6%). Van het aantal certificaten van gewone aandelen, in bezit van institutionele beleggers, wordt naar schatting 33,5% in Nederland gehouden (ultimo 2022: 33,5%). De stijging bij Nederlandse aandeelhouders ging gepaard met een daling die met name zichtbaar was bij Engelse institutionele investeerders. Van het aantal certificaten van gewone aandelen in bezit van particuliere beleggers wordt naar schatting het merendeel in Nederland gehouden.

Koersverloop

De slotkoers van 2023 van het gewoon aandeel bedraagt € 10,12. Dit is een daling van 32% ten opzichte van de slotkoers van het boekjaar 2022 (€ 10,12), hetgeen een slechtere performance is dan de AscX-index die in dezelfde periode met 15% daalde. Ondanks het feit dat Heijmans gedurende het jaar telkens haar resultaatverwachting handhaafde en ook publiek kenbaar maakte dat de uitspraak van de Porthos-casus in het stikstofdossier geen materiële invloed had, leed de koers onder het slechte sentiment rondom met name de woningmarkt. De grafiek toont het koersverloop van het aandeel Heijmans in 2023 ten opzichte van de AscX-index, de AEX en AMX, alsmede ten opzichte van de andere Nederlandse beursgenoteerde bouwonderneming BAM.

Overzicht analisten

Onderstaande analisten volgen Heijmans:

Bank Analist Telefoon
ABN Amro Oddo BHF Bank Martijn den Drijver +31 20 628 0042
ING Financial Markets Tijs Hollestelle +31 20 501 3517
Kepler Cheuvreux Tim Ehlers +31 20 563 2379

Neem contact met ons op