Skip to content
luchtfoto_rosmalen_kantoren.jpg

Corporate governance

Efficiënt en verantwoord bestuur

Corporate Governance gaat over een aantal elementaire zaken. Ten eerste over de strategie en de realisatie van bedrijfsdoelstellingen. Maar ook over effectief bestuur: ofwel de verhoudingen tussen bestuurders, toezichthouders en andere betrokkenen, zoals de aandeelhouders en ondernemingsraad, maar ook klanten en leveranciers. Het derde element is bedrijfscultuur, waarbij het gaat om het integer handelen in de organisatie. Vervolgens is de monitoring en evaluatie van belang. Tot slot gaat het bij het element van verantwoording en transparantie om de interne en externe communicatie.

Strategie

Heijmans heeft de ambitie om de beste speler in de branche te worden. Dit bereiken we door de kernactiviteiten via inkoop, commercie, tender- en projectmanagement te verbeteren en te vernieuwen en zo ons marktaandeel in bestaande markten te vergroten en nieuwe markten te veroveren. Daarvoor is een cultuur van discipline en eenheid nodig.

Cultuur

We vinden het belangrijk dat iedereen die bij, vóór én met Heijmans werkt, zich prettig voelt op het werk. Net als een werkomgeving waarin ieder zich veilig voelt om zaken te bespreken en te melden. Samenwerking, zorg voor elkaar en openheid, dat is waar Heijmans voor staat. Waar we integer handelen, verantwoordelijkheid dragen en oog hebben voor anderen. Alleen zo kunnen we de makers van een gezonde leefomgeving zijn.

Iedereen kan in een situatie verzeild raken die tegen je onderbuikgevoel ingaat. Vaak zul je met gezond verstand de juiste afweging maken. Maar soms helpt het om een handvat te hebben. Daarom hebben we een Gedragscode. Hierin is omschreven hoe we met elkaar en anderen omgaan. Het geeft ook duidelijkheid over naleving van wetten en regels.  

Governance structuur

De hoofdlijn van de governance structuur van Heijmans wordt bepaald door het certificeren van aandelen via Stichting Administratiekantoor Heijmans. Dit heeft als doel besluiten op een aandeelhoudersvergadering niet via een toevallige meerderheid te laten verlopen. De certificaten van aandelen zijn vrij inwisselbaar in gewone aandelen. De onderliggende principes van de corporate governance code worden door Heijmans onderschreven en zijn als zodanig geïmplementeerd in de corporate governance-structuur.

Binnen het corporate governance beleid hanteert Heijmans een aantal instrumenten, onderverdeeld naar regels, reglementen, codes en toezicht enerzijds en middelen (zoals trainingen, bijeenkomsten, opleidingen, sociale media) anderzijds. De inzet ervan hangt af van het beoogde doel en de stakeholdersgroep.

Neem contact met ons op