Skip to content
Heijmans Hessenpoort Zwolle groen bedrijventerrein natuur water
Makers van de gezonde leefomgeving

Over Heijmans

Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen.

Sinds 1923

Het verhaal van Heijmans is ooit begonnen met een maker. Een stratenmaker om precies te zijn. Jan Heijmans startte in 1923 op zijn twintigste een bedrijf dat hij in de jaren daarna zag uitgroeien tot iets moois. Een Brabants familiebedrijf dat van een stratenmakerij uitgroeide tot wegenbouwer, tot bouwer van woningen, winkels en bedrijfspanden en tot ontwikkelaar van woonwijken, winkelgebieden en bedrijvenparken. Steeds groter, steeds verder. In al die tijd is het maken nooit uit ons DNA verdwenen.

Hoe verbinden en verbeteren we natuur in onze projecten?

Makers met een geel hart

Ook vandaag de dag zijn we in ons denken en doen nog steeds makers. We bedenken, adviseren, ontwikkelen en ontwerpen, altijd met als uiteindelijk doel om iets tot stand te brengen. Met hart en ziel en een stevige portie gezond verstand geven we vorm aan de ruimtelijke orde. We voegen er zaken aan toe die er voor misschien wel honderd jaar blijven staan. Een grote verantwoordelijkheid maar tegelijkertijd ook een prachtige opgave om een bijdrage aan te mogen leveren. Met het elan en de reputatie van een beursgenoteerde speler met meer dan 5.000 mensen, en daaromheen een schil van toegewijde partners en leveranciers.

Een bedrijf met een gezonde ambitie. Wij willen bijdragen aan het maken van een gezonde leefomgeving. Iedereen wil schone lucht inademen, wonen in een fijne buurt, genieten van mooie natuur, werken op een goede werkplek, veilig reizen van A naar B en aan het einde van de dag weer gezond thuiskomen. Gezond sluit aan bij een bredere beweging die de maatschappij al langere tijd maakt. Want bij gezonder eten, meer bewegen en bewuster leven hoort net zo goed gezond wonen, werken en voortbewegen. Wij willen die gezonde leefomgeving vormgeven. Door te ontwikkelen, te bouwen en te verbinden. Door te maken.

De eindgebruiker centraal

We kiezen daarbij voor een uitdagend perspectief. Wij richten onze blik op de eindgebruiker en verdiepen ons in de wensen en het welzijn van bewoners, consumenten en weggebruikers. Niet alleen in de ontwikkelende en bouwende fase, maar vooral ook in de beherende fase. Als het ons lukt langer betrokken te blijven bij onze projecten, en we na oplevering een betekenisvolle rol spelen in onderhoud en beheer, komen we steeds beter te weten hoe de eindgebruikers zich daarin gedragen. Daar kunnen we van leren en daar kunnen we op innoveren. Nieuwe services en diensten ontwikkelen en realiseren, waar zij – en wij – beter van worden.

Om dat succesvol te doen moeten we – net als de uitdagingen in de leefomgeving – alles in zijn volle samenhang willen zien. En dus integraal over bedrijfsonderdelen heen zaken met elkaar willen verbinden. Als we met elkaar bedenken wat we voor elkaar kunnen betekenen en van elkaar kunnen gebruiken, ontstaan waardevolle ideeën. Dan maak je meters. Warmte uit asfalt en energie uit geluidsschermen om woningen te verwarmen. Sensoren in kantoren om kamers te verlichten, te verwarmen en schoon te houden naar gebruik en behoefte. Zodat elk gebouw slim én comfortabel wordt. Huizen zo duurzaam ontwerpen en bouwen dat de eindgebruiker onbewust meegaat in de energietransitie. Dan ontstaat een gezonde dynamiek die vloeiend meebeweegt met het leven. Dan zijn we – ook binnen onze eigen muren – werkelijk gezond bezig.

Duurzame aanvoerder

Als we om ons heen kijken, dan dringen allerlei vragen zich op: Hoe bouwen we nog een miljoen woningen en creëren we voor mensen een veilige wijk en een betaalbaar thuis? Hoe houden we onze steden bereikbaar? Hoe realiseren we de energietransitie? En hoe voorkomen we uitgedroogde velden in de zomer en natte voeten in de herfst? Willen we ervoor zorgen dat Nederland een fijne plek blijft om te leven, dan moeten er grote keuzes gemaakt worden. Dat weet en voelt inmiddels iedereen.

Eén ding is voor ons heel helder: Heijmans wil geen toeschouwer zijn en afwachten. Wij voelen ons medeverantwoordelijk voor de toekomst van Nederland. En dus omarmen we de complexiteit van de totale opgave. Wij zetten een stap naar voren en maken de beweging naar duurzame aanvoerder. Wij werken aan vijf ambitieuze doelstellingen:

  • We maken mensen gelukkiger
  • Wij geven meer dan we nemen
  • Wij zorgen samen voor de grootst mogelijk stap vooruit
  • Wij werken slimmer en bereiken meer
  • Wij inspireren met verrassende talenten

Samen naar 2030

Wij van Heijmans, wij zijn niet van gisteren. Wat in 1923 begon met de eerste klus van stratenmaker Jan Heijmans, is nu een bedrijf met zo’n 5.000 medewerkers. Al 100 jaar levert de hand van Heijmans praktische en prachtige oplossingen voor wonen, werken en verbinden.

De Heijmans strategie naar 2030 bouwt voort op onze kracht. Met onze kennis, kunde en activiteiten zijn wij in staat om van niets, iets te maken. Wij zorgen ervoor dat mensen prettig kunnen wonen, werken en verbinden. Met een geel hart dat klopt voor Nederland werken we het komende decennium niet alleen aan absolute kwaliteit in de gebouwde omgeving, maar vooral ook aan een omgeving, een land, waar het fijn leven is voor mens en dier en waar de natuur volop bloeit.