Skip to content
Heijmans waterwerken vaarwegen Lemmer Delfzijl natte infra 1.jpg
Vaarroute in topconditie houden

Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

6 juli 2018
Lemmer
2019-2023
19,9 miljoen
Rijkswaterstaat

De belangrijkste vaarverbinding in Noord-Nederland is de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl, bestaande uit het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal. De combinatie Heijmans-Dynniq HLD is van 2019 tot en met 2023 verantwoordelijk voor onder andere het beheer en onderhoud van de bruggen en sluizen aan de hoofdvaarweg. Daarnaast verrichten de specialisten van assetmanagement diverse inspecties, zowel aan de objecten als aan de waterbodem, en lost ze tijdig en accuraat storingen en incidenten op.

Vijf keer bijzonder

1. Eerste prestatiecontract

Het aan Heijmans-Dynniq HLD gegunde prestatiecontract is een primeur voor de hoofdvaarweg. Waar eerst de Provinsje Fryslân en Provincie Groningen eigenaar van de kanalen en objecten waren, zijn de hele hoofdvaarweg en bijbehorende objecten sinds 2014 eigendom van Rijkswaterstaat. De provincies zijn tot en met 31 december 2018 wel verantwoordelijk voor het onderhoud. Vanaf 1 januari 2019 neemt de combinatie Heijmans-Dynniq HLD deze werkzaamheden van hen over.

2. Objecten langs vaarweg

De combinatie is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van maar liefst 118 kilometer vaarweg. Aan de hoofdvaarweg bevinden zich in totaal 32 beweegbare bruggen, 3 vaste bruggen en 11 sluizen. Daarnaast behoren 11 bediengebouwen, 3 steunpunten, 6 afmeervoorzieningen en diverse ligplaatsen tot de scope van het prestatiecontract. Deze objecten moeten altijd functioneren om de beschikbaarheid van de hoofdvaarweg te garanderen. Met responsetijden van 45 minuten bij storingen en incidenten is dit voor onze assetmanagement specialisten een logistieke uitdaging.

3. Maximale score

Bij het op de markt brengen van dit prestatiecontract, koos Rijkswaterstaat voor een project op basis van Best Value. Hierbij geldt onder andere de hoogste kwaliteit voor een reële prijs. De combinatie Dynniq-Heijmans HLD kreeg het prestatiecontract gegund op basis van een uitzonderlijke en maximale score op de kwalitatieve dossiers.

4. Samenwerking

Binnen het prestatiecontract komen verschillende disciplines samen. Planmatig onderhoud wordt uitgevoerd aan de elektrotechnische, werktuigbouwkundige maar ook aan de civiele onderdelen van de hoofdvaarweg. Daarnaast worden verschillende inspecties uitgevoerd, incidenten en calamiteiten snel en vakkundig opgelost en heeft de combinatie een adviserende rol richting Rijkswaterstaat bij het opstellen van verbeter- en of investeringsvoorstellen.

5. Omgevingsmanagement

De hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl doorkruist twee provincies, dertien gemeentes en drie waterschappen. Al deze stakeholders hebben belangen bij de hoofdvaarweg. Tijdens de uitvoering van het prestatiecontract betrekt Heijmans-Dynniq HLD deze stakeholders actief bij de uitvoering en coördinatie van de verschillende onderhoudsactiviteiten.