Skip to content
heijmans-lekdijk-openingsfoto_.jpg
Hoe staat het met... Sterke Lekdijk

De overtreffende trap van samenwerken

11 februari 2021

Een van de oudste dijken van ons land beschermt meer dan een miljoen mensen in de Randstad. Die bescherming borgen is de basis van het project Sterke Lekdijk, waarbij 55 kilometer dijk tussen Amerongen en Schoonhoven wordt versterkt. Tegelijkertijd wordt de dijk als leefomgeving zo optimaal mogelijk ingericht. Bij de uitvoering heeft het Hoogheemraadschap hoge ambities op duurzaamheid, emissieloos werken en innovaties.

Vanwege die hoge ambities, koos het waterschap ervoor het project uit te voeren in een innovatiepartnerschap, legt HDSR-projectdirecteur Els van Grol uit. “We willen onder andere werken met innovatieve dijkoplossingen en productinnovaties die zich alleen op kleine schaal hebben bewezen. Dat betekent dat we nieuwe manieren van werken moeten uitvinden. Dat kan alleen als je kennis en kunde deelt en je als partners volledig open bent naar elkaar toe.”

In de praktijk betekent dit, dat er nog geen vaststaand projectplan is en er samengewerkt wordt met maximale transparantie. Opdrachtgever en uitvoerder zullen gaandeweg het project samen bepalen welke oplossingen worden gerealiseerd en welk kostenplaatje daaraan hangt.

Samen zoeken

Lek ensemble, een samenwerking tussen Heijmans, GMB Civiel en de Vries & van de Wiel, schreef in op een deelproject van elf kilometer dijk tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen. De partijen werken al sinds 2016 samen vanuit een alliantie-contractvorm met Waterschap Rivierenland aan de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg. “We wisten op basis daarvan al dat we fijn konden samenwerken, maar een innovatiepartnerschap is echt de overtreffende trap”, vertelt Toine Tillemans van de Vries & van de Wiel.

“Het innovatiepartnerschap biedt inzichten en een aanpak om het beste voor de projectopgave naar boven te halen”, vult Bart Müller van Heijmans aan. “Daarnaast vergroot vroegtijdige samenwerking de voorspelbaarheid van het project. Iets wat goed aansluit bij zowel het projectbelang als bij een van de speerpunten van Heijmans: procesbeheersing en risicomanagement.”

Optimale samenwerking

Een innovatiepartnerschap staat of valt bij optimale samenwerking van alle partijen. Open kaart spelen is essentieel, voor zowel de opdrachtgever als de drie aannemende partijen. Bart vervolgt: “Als Lek ensemble zijn wij officieel natuurlijk drie bedrijven, maar al sinds de start van de tender voelt dit aan als één organisatie. We zien die transparantie ook terug in de samenwerking met Mourik en Van Oord, die de andere deelprojecten uitvoeren. Tijdens de tender waren we concurrenten, nu werken we op een prettige en transparante manier samen.”

landschap_sterke_lekdijk_water.jpg

Een van de redenen dat dit zo goed gaat, is omdat iedereen vanaf het begin op één lijn zit, volgens Edwin van der Poel van GMB Civiel. “In een normaal aanbestedingstraject probeer je je te onderscheiden van anderen. Bij dit project stelde het waterschap de uitvraag zo op dat de drie winnende plannen heel goed op elkaar konden aansluiten. Dat betekent dat het hele tendertraject een voorbereiding is geweest die we nu samen verder invullen.”

Luisteren naar feedback

Dat betekende overigens niet dat er geen struikelblokken waren, vertelt Bart. “In de tenderfase zagen we drie ‘rode vlaggen’, wat betekent dat inschrijven geen vanzelfsprekendheid zou zijn. Toch zijn we met elkaar tot een oplossing gekomen. Sleutel hiervoor is een samenwerking waarbij je in staat bent om echt naar elkaar te luisteren. Het waterschap heeft goed naar de feedback van de inschrijvers geluisterd en heeft, waar nodig en mogelijk, aanpassingen doorgevoerd in de uitvraag.”

De juiste innovatie

Juist die dialoog moet er voor zorgen dat de juiste innovaties op de juiste plek terechtkomen. Els van Grol: “De eerste innovatiescan loopt nu. Daarbij gaan we uit van het DNA van de dijk en bekijken we per locatie welke innovatie daar het beste past. Dan heb ik het over productinnovaties. Maar ook sociale innovatie, de veiligheid die je onderling creëert zodat er transparantie ontstaat, en procesinnovatie, welke strategie gebruiken we om tot een innovatie te komen, zijn belangrijk. Op deze manier waarborgen we dat innovaties echt worden ingezet.”

Iets dat met een traditioneel contract niet eenvoudig en in deze omvang te bereiken is, volgens Bart: “Als het waterschap voor deze projectopgave zes losse contracten op de markt had gezet, hadden belangen van individuele partijen een veel grotere rol gespeeld. Ik weet zeker dat het innovatievermogen lang niet zo groot zou zijn als nu het geval is. We kunnen trots zijn op onze samenwerking, maar zeker ook op een opdrachtgever die dit aandurft.”