Skip to content
heijmans_ivanasomers_vijfsluizen_3.jpg
Vijf vragen aan Ivana Somers

Nieuwe kans voor Vijfsluizen

18 februari 2020

Je stad repareren is hard werken. Maar wethouder Ivana Somers doet het graag. Al bijna vijftien jaar zet zij zich in voor een betere balans op de woningmarkt van Vlaardingen. Daarom omarmt ze de herontwikkeling van het voormalige Shell-sportpark Vijfsluizen tot een groene en gezonde leefomgeving, ingezet door Heijmans. Zo krijgt een vergeten plek uit het collectieve Vlaardingse geheugen weer nieuwe betekenis.

1. Hoe werk je aan wonen in Vlaardingen?

Net na de oorlog is hier veel gebouwd voor mensen die in de industrie werkten, bij Shell, Romi of andere fabrieken. De voor die tijd heel vooruitstrevende woningen zijn nu helaas verouderd en aan renovatie toe. En het aanbod is te eenzijdig: 45 procent veelal kleine, gestapelde sociale huurwoningen, negen procent particuliere huurwoningen en 46 procent koopwoningen.

Op sommige plekken in Vlaardingen, zoals de Zuidbuurt in de Westwijk, staat bijna tachtig procent sociaal bereikbare woningen. Veel bewoners kampen met armoede en allerlei problemen tegelijkertijd. Maar als ik ze vraag of ze willen verhuizen, hoor ik: 'Nee meid, ben je mal, ik woon hier zó leuk!'”

“Dus naast verbetering en verduurzaming van de huizen voor mensen met een kleine beurs, heeft Vlaardingen behoefte aan variëteit: diverse woonmilieus, met huizen in verschillende prijsklassen. Om doorstroming binnen onze gemeente te stimuleren en om draagkrachtige mensen van buiten aan te trekken. Voor een betere balans, zoals 35 procent sociale huur, vijftien procent middeldure huur en vijftig procent koop, is daarom een inhaalslag nodig."

Voor ik wethouder werd en in de raad zat voor Leefbaar Vlaardingen, werkte ik aan een Actieplan Wonen met wethouders, corporaties en andere belanghebbenden. Met als missie ‘de stad in balans’. Nu kijken we ook naar ‘wijken in balans’, zoals in Westwijk. Deze is als een van de zeven woonwijken in Nederland geselecteerd voor Panorama Lokaal. Dit is een landelijke ontwerpprijsvraag van het Atelier Rijksbouwmeester om woonwijken en stadsranden een positieve impuls te geven."

heijmans_ivanasomers_vijfsluizen_4.jpg

2. Welke kansen biedt een ontwikkeling als Park Vijfsluizen?

“Een woonomgeving voor een doelgroep waar we voorheen minder aan te bieden hadden. Ook ik zie dat de wensen van jonge woningzoekenden veranderen, dat er een groeiende groep is die geen auto wil, maar zoveel mogelijk met de fiets en het ov doet. Deze mensen zien graag natuur om zich heen, willen duurzaam wonen en delen graag een gemeenschappelijke buitenruimte met elkaar. Voor steeds meer mensen de gewoonste zaak van de wereld.

Dat zie ik aan mezelf: als je twaalf jaar geleden tegen mij had gezegd dat ik enorm enthousiast zou vertellen over dakpannen met ruimte voor vogels, had ik je uitgelachen. Nu we weten dat koolmezen gek zijn op de eikenprocessierups gebruiken we zo veel mogelijk nestkasten als milieuvriendelijke oplossing ter bestrijding. Dat Park Vijfsluizen straks een groene en duurzame woonwijk is vol biodiversiteit, is een aanwinst voor Vlaardingen.”

3. Wat betekent deze plek voor Vlaardingen?

“De oudere inwoner van Vlaardingen kent deze parel uit de jaren vijftig. Het sportpark De Vijfsluizen bouwde Shell voor zijn personeelsvereniging en is een begrip in de regio. Iedere Vlaardinger kende wel iemand die voor Shell werkte, waardoor je toegang tot het zwembad had.

De grootste uitdaging van deze herontwikkeling is het zwemmen weer een rol geven, wat uit nostalgische overwegingen mooi zou zijn. Heijmans kijkt of een natuurbad mogelijk is, beheerd door woningeigenaren in een vve-constructie. De voormalige sportkantine wordt in ere hersteld. Latere aanbouwen worden verwijderd, zodat het originele gebouw uit 1953 weer kan schitteren. We hopen op een invulling met maatschappelijke functies, zoals een kinderdagverblijf, maar ook werkruimte en horeca.”

heijmans_parkvijfsluizen_groen_2.jpg

4. Vijfsluizen is ingeklemd tussen industrieterrein, snelweg en spoor. Lastig om dit te transformeren?

“Gelukkig is er al veel groen aanwezig dat het gebied afschermt en dat je kunt versterken. Aan de oostrand trekken we het groen als het ware naar boven. Heijmans kwam met het idee een aarden wal op te werpen waar planten worden ingezaaid, als buffer voor de A4. Groen en water schermen de wijk ook af van het spoor. Eigenlijk is de aansluiting op de omliggende infrastructuur juist een voordeel van dit gebied: je bent zo bij metrostation Vlaardingen Oost en als straks de Hoekse Lijn is doorgetrokken, zit je in tien minuten op het strand van Hoek van Holland.”

5. Hoe kijk je naar de toekomst van Vijfsluizen?

“We kijken met plezier terug op de samenwerking met Heijmans aan De Buitenplaats van Ruytenburch, de herontwikkeling van het gebied rondom de Watertoren en brandweerkazerne. Dat is een prachtige plek geworden waar mensen naar tevredenheid wonen. Dat team werkt nu aan de herontwikkeling van Vijfsluizen, dus je weet wat je aan elkaar hebt. In onze overleggen merk ik dat er veel respect is voor elkaars positie en dat we graag met elkaar meedenken."

Park Vijfsluizen is een gedurfd project dat bijna alles in zich heeft wat je als huidige woningzoeker wenst, op een plek waar je het niet verwacht

"Park Vijfsluizen is een gedurfd project dat bijna alles in zich heeft wat je als huidige woningzoeker wenst, op een plek waar je het niet verwacht. Willen we in Vlaardingen veel te kiezen hebben, dan moeten we deze uitdaging aangaan. Dit project is uniek voor de regio en ik waardeer het dat Heijmans met dit initiatief kwam. En een plan heeft gemaakt waarin alle omgevingsfactoren niet als belemmeringen, maar als kansen worden gezien. Net als bij Ruytenburch, dat middenin de crisis is ontwikkeld en toch eerder klaar was dan gepland. Ik heb er alle vertrouwen in dat we deze plek, die zoveel voor Vlaardingers betekent, nieuw leven kunnen inblazen.”

Neem contact met ons op