Skip to content
vaarwegen_oost_nederland.jpg
Duurzaam onderhoud

Vaarwegen, Oost-Nederland

1 februari 2022
Gelderland en Overijssel
2021-2026
32 miljoen
Rijkswaterstaat

Oost-Nederland kent diverse drukbevaren waterwegen zoals de Boven-Rijn, de Waal en het Maas-Waalkanaal. Voor opdrachtgever Rijkswaterstaat is het cruciaal om deze drie vaarwegen in Gelderland en Overijssel het hele jaar bevaarbaar te houden. Heijmans voert het prestatiecontract de komende vijf jaar uit, als assetmanager en als verantwoordelijke voor beheer en onderhoud.

Vijf keer bijzonder

1. Succesvolle samenwerking

Om de Boven-Rijn, de Waal en het Maas-Waalkanaal goed bevaarbaar te houden, is een goede samenwerking tussen Rijkswaterstaat en het projectteam essentieel. Hiervoor zet Heijmans haar specialisten van de dienst BASS (Bewust Aandacht voor een Succesvolle Samenwerking) in en hebben de samenwerkingspartners continu aandacht voor elkaars belangen.

2. Assetmanagement

Voor het garanderen van het baggerreferentievlak en het gericht baggeren, is het monitoren van de vaargeulen binnen dit werk essentieel. Speciaal voor een succesvol assetmanagement heeft Heijmans binnen dit project een digitale tweeling (Digital Twin) van de vaarwegen ontworpen. Alle data die vrijkomt uit bijvoorbeeld de diepten van de vaargeulen, wordt visueel inzichtelijk op het computerscherm. Op basis van deze tool kan binnen dit project slim en efficiënt worden gebaggerd.

3. Duurzaamheid

Duurzaam werken is een van de belangrijkste pijlers onder het onderhoudsproject. Voor het verlagen van de totale milieubelasting maakt Heijmans met haar onderaannemer onder andere gebruik van een elektrische aangedreven peilboot en schepen die varen op duurzame brandstof. Ook worden zogeheten duurzaamheidateliers georganiseerd voor kennisuitwisseling.

4. Leren

Betrokken partijen werken samen in een ‘leerruimte’, waar innovatieve ideeën worden uitgewisseld over de inzet van duurzame tools. Bijvoorbeeld het inspecteren van oevers met drones. Hieruit vloeit een plan van aanpak voort: de tool wordt ontwikkeld, toegepast en gemonitord. Als een innovatie zich heeft bewezen, past Heijmans deze in het huidige project of in een volgend traject toe.

5. Kennisbundeling

Heijmans bundelt haar kennis met Rijkswaterstaat, baggerbedrijf Martens en Van Oord, ingenieursbureau HKV en het netwerk van binnenvaartschippers Covadem. Zo integreert Heijmans de dieptepeilingen met de waardevolle dieptedata van Covadem. Hierdoor ontstaat voor beide partijen een duidelijker totaalbeeld van de diepte in de waterwegen, waardoor Heijmans en de binnenvaartschippers in staat zijn de rivier nog beter te leren kennen.