Skip to content
hessenpoort.jpg
Verduurzamen - ruimte

Groen en blauw voor een gezonde leefomgeving

Als makers van een gezonde leefomgeving verduurzamen wij onze activiteiten en willen we elk gebied waar we werken beter achterlaten dan we het aantroffen. Om natuur te herstellen en onze leefomgeving klimaatadaptief te maken, neemt Heijmans de manier waarop de natuur werkt als uitgangspunt bij inrichting, beheer en gebruik.

Om onze planeet leefbaar te houden, spreekt Heijmans een stevige ambitie uit: vanaf 2023 leiden al onze ingrepen tot verbetering van de natuur en een klimaatbestendig Nederland. Dat lukt dankzij onze grondhouding: we werken samen met het natuurlijke systeem. Zo maken we een gezonde leefomgeving, de strategie van Heijmans voor 2023.

Kiezen voor duurzaamheid is kleur bekennen. Dat doet Heijmans. Wij spreken ons uit voor groen en blauw. Het blauw staat voor water, onmisbaar voor mens, plant en dier. Tegelijkertijd is water een bron van zorg. De zeespiegel stijgt en het zout uit de zee maakt de bodem ongeschikt voor landbouw en de aanwezige natuur. Ook is de frequentie van weersextremen sterk toegenomen. Zware regenbuien en overstromingen zorgen voor wateroverlast, letsel en onveiligheid. Het tegendeel – extreme droogte en hitte – is evenmin verlokkelijk. Het lijdt tot verlies aan biodiversiteit, mislukte oogsten en schade.

Blauw

Bij Heijmans staan we dagelijks stil bij de betekenis van water. Of het nu een woningbouw-, utiliteitsbouw- of infraproject is: overal creëren we een optimale samenwerking met water. Dit stemmen we altijd af op het natuurlijke systeem, want klimaatadaptief inrichten volgt geen vaste formule. Het betekent water vasthouden, bergen, infiltreren en hergebruiken.

Kortom: creatief samenwerken, soms buiten het project, zodat water naar een optimaal laagste punt stroomt. Ons uitgangspunt is een klimaatbestendige leefomgeving opleveren, die de extremen van het veranderende klimaat veilig opvangt.

Groen

Naast blauw ontwikkelen we groen. Ook uit lijfsbehoud: zonder natuur eindigt het leven op aarde. De klok staat op vijf voor twaalf, want steeds zichtbaarder raken ecosystemen verstoord. Dat blijft niet zonder gevolgen, bewijzen ziektes, plagen en het uitsterven van soorten. Met het inrichten en beheren van gezonde leefomgevingen wil Heijmans de balans herstellen en – waar zij intact is – versterken. Ook hier is samenspel met natuur onze sterkste troef. We waarderen een gezonde bodem, geven ruimte aan inheemse flora en voorkomen monoculturen en verontreiniging. Zo verrijken we de biodiversiteit.

Samen

De weg naar een natuurinclusieve, klimaatbestendige samenleving leggen we niet alleen aan. We werken aan een open systeem, waarbij kennis en kunde worden uitgewisseld. Dit vergroot ons werkplezier in het aangaan van deze uitdagingen, want we mogen samenwerken met ambitieuze organisaties en kennisinstellingen. Lees onder andere de verhalen over onze samenwerkingen met Naturalis, Stichting Struikroven en Staatsbosbeheer.

Heijmans maakt ruimte duurzaam en geeft duurzaamheid de ruimte. Want de planeet is onze bondgenoot, niet onze vijand.