Skip to content
heijmans_albertvliegenthart_martinekrekelaar_a0a1831.jpg

Heijmans en NL Greenlabel slaan handen ineen

29 september 2020, 11:00

De samenwerking betekent onder meer dat NL Greenlabel gebiedsontwikkelingsplannen van Heijmans toetst op integrale duurzame maatregelen en helpt om deze te realiseren.

Door nieuwe projecten te laten toetsen door NL Greenlabel, wil Heijmans gemeentes, bewoners en andere betrokkenen inzicht geven op welke wijze ze invulling geeft aan gezondheid, biodiversiteit en natuurinclusief ontwikkelen, en zo kan bijdragen aan het behalen van gemeentelijke klimaatdoelstellingen. 

Door natuurmaatregelen toe te passen in ontwikkelprojecten, draagt Heijmans bij aan het creëren van een gezonde woon- en leefomgeving. Beide partijen willen met hun samenwerking een extra impuls geven aan natuurinclusief ontwikkelen en dit - waar mogelijk - versnellen.

NL Greenlabel Gebiedslabel voor Heijmans projecten

Heijmans en NL Greenlabel werken al samen bij projecten in Uden (Land van Dico) en Voorhout (Hooghkamer, fase 3). In Voorhout krijgen kopers van een nieuwbouwwoning in het project Hooghkamer, fase 3 hulp van NL Greenlabel bij het duurzamer en klimaatbestendiger inrichten van hun tuin.

Over NL Greenlabel

Duurzame gebiedsontwikkeling waarbij klimaat, natuur en mens samengaan, is niet meer weg te denken. De overheid, gemeenten, woningbouwcorporaties en architecten hebben hoge ambities voor het realiseren van een toekomstbestendige gezonde leefomgeving, maar in de praktijk blijken de ambities moeilijker om te zetten dan gedacht. Een heldere integrale visie op het gebied van duurzaamheid en gemeenschappelijk draagvlak is dus noodzakelijk.

Om aan te kunnen tonen of een gebied ook werkelijk duurzaam is, is in opdracht van NL Greenlabel het eerste integrale duurzaamheidslabel ontwikkeld. Dit label biedt in één oogopslag inzicht in de duurzaamheidsscore van producten en materialen, planten of gebieden. Eenvoudiger, bewuste en verantwoorde keuzes maken, ligt hiermee binnen handbereik.

Neem contact met ons op