Skip to content
heijmans-leusden-tabaksteeg_7437.jpg

Natuurinclusief ontwikkelen en gezond wonen Tabakssteeg-Zuid

21 april 2022, 08:00

Heijmans heeft een intentieovereenkomst gesloten met de gemeente Leusden voor de ecologische en landschappelijke versterking van het Langesteeggebied en de woningbouwontwikkeling Tabakssteeg-Zuid.

Het Langesteeggebied was al langer onderwerp van gesprek tussen Heijmans, de gemeente Leusden, de provincie Utrecht, Waterschap Vallei en Veluwe en Stichting De Boom. De partijen hebben samen de ambitie om hier de natuur en het landschap te versterken als onderdeel van het Groene Valleilint, recreatie te bevorderen en een duurzaam perspectief te bieden voor de landbouw. Vanuit Heijmans sluit dit aan bij de strategie die is gericht op natuurinclusief ontwikkelen en gezond wonen.

Met de intentieverklaring door Heijmans, Stichting De Boom en de gemeente Leusden wordt toegewerkt naar een voorgenomen grondruil tussen Heijmans en Stichting De Boom. Die ruil maakt het mogelijk om zowel de groene ambities voor het Langesteeggebied te realiseren als de woningbouw in het zoekgebied Tabaksteeg-zuid.

Heijmans stelt meer dan 40 hectare grond beschikbaar voor de uitbreiding van waardevol natuurgebied rondom Leusden. Tegelijkertijd voorziet de ruil in het ontwikkelen van woningen in de Tabaksteeg Zuid, als uitbreiding op de eerder door Heijmans succesvol gerealiseerde wijk Tabaksteeg. Het is de bedoeling dat de nieuwe woonwijk de ambities van de op dit moment in aanbouw zijnde woonwijk Maanwijk verder doorzet. Kenmerken zijn veel aandacht voor groen, saamhorigheid, gezondheid en reductie van CO2.