Skip to content
John Theuns GO coach veiligheid Heijmans Schiphol 1
Het goeie gesprek over veiligheid #1

GO! coach John Theuns

28 november 2022

“Ik wil gewoon dat mijn mensen iedere dag veilig thuiskomen” - John Theuns, hoofduitvoerder utilitaire werkzaamheden Schiphol

"In de 36 jaar dat ik in de bouw werk, heb ik het nodige gezien en meegemaakt. Daarom hoefde ik ook niet lang na te denken toen ze me vroegen voor de eerste lichting GO! coaches. Ik vind het mooi dat ik zo mijn steentje kan bijdragen aan een veilige werkomgeving binnen Heijmans.

Hoe ik dat doe? Ik loop elke dag wel een of meer rondjes over ons perceel en maak foto’s van onveilige of risicovolle zaken die ik zie. Die laat ik vervolgens op groot scherm zien tijdens een toolbox. Door er quizvragen aan toe te voegen, breng ik op een leuke en laagdrempelige manier de discussie op gang. Er komen vaak ook echt goeie ideeën en oplossingen uit voort. Dat is mooi om te zien."

Slordigheidjes

Daarnaast vergelijk ik dingen vaak met een herkenbare privé-situatie. Wat doe jij als je thuiskomt en je kleine boven hoort rondlopen, terwijl je ziet dat het traphekje openstaat? Ga je dan eerst even met een biertje op de bank zitten? Dan zie je iemand wel nadenken. Ik waarschuw ook vaak voor automatisme. Vooral als je lang op eenzelfde klus zit, kunnen er slordigheidjes ontstaan. Zelfs na een korte pauze kan je werksituatie al veranderd zijn, bijvoorbeeld omdat er een trap is verschoven of materiaal rondslingert. De Last Minute Risico Analyse is er niet voor niets. Negen van de tien keer gaat het goed, maar je zal maar net die ene zijn bij wie het fout gaat. Alert blijven is dus belangrijk.

Als ik een situatie te onveilig vind, leg ik gerust een werk stil. Daar heb ik geen moeite mee, veiligheid gaat boven alles. Soms wijs ik iemand op iets en krijg ik als reactie ‘Ja John, we weten het, maar het werk moet af’. Dan roep ik ze terug. ‘Kijk’, zeg ik dan, ‘Ik weet goed hoe het werkt. Alleen bij Heijmans geldt: we doen het veilig of we doen het niet. Op deze manier doen we het niet. Eerst oplossen, dan door.’ Af en toe gromt er dan iemand en dat mag natuurlijk. Ik zeg ook altijd: ‘eigenlijk zeg ik dit omdat ik om je geef. Deed ik dat niet, dan liet ik je gewoon doorgaan’. Dan lachen ze vaak en is het oké.

Op Schiphol zijn Francois de Grauw, Jim Klein, Bert Zwart en ik de GO! coaches. We komen geregeld samen om ervaringen te delen. Zo leren we van elkaar en houden we elkaar scherp. Alles doen we met maar één doel: dat ‘we’ als Heijmans daar zo veilig mogelijk ons werk kunnen doen. Ik wil gewoon dat mijn mensen iedere dag zonder kleerscheuren thuiskomen.”