Skip to content
binnenhof-eerste-kamer-centrale-hal-corn-bastiaansen.jpg

Heijmans renoveert deel Binnenhof Den Haag

1 mei 2020, 00:00

Het Rijksvastgoedbedrijf en Heijmans tekenen de eerste samenwerkingsovereenkomst voor de renovatie van het Binnenhof in Den Haag. Dit betreft de aanpak van de gebouwdelen Eerste Kamer en Raad van State. Daarvoor werkt Heijmans samen met Burgy Bouwbedrijf uit Leiden.

Het Binnenhof huisvest de Eerste en Tweede Kamer, Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken. Dit acht eeuwen oude monument, verspreid over circa 89.000 m2, kampt na honderden jaren intensief gebruik met diverse technische en bouwkundige gebreken. Grootschalige renovatie is volgens eigenaar Rijksvastgoedbedrijf noodzakelijk voor meer veiligheid en betere (werk)omstandigheden voor gebruikers en bezoekers. Bovendien wordt dit culturele erfgoed zo voor de lange termijn behouden.

Onderzoeken

Heijmans verzorgt zowel de bouwkundige als de installatietechnische renovatie van de Eerste Kamer en Raad van State. Voorafgaand is Heijmans betrokken als adviseur bij het maken van het definitief ontwerp voor deze renovatie. Daarna werkt Heijmans mee aan onderzoeken die in de gebouwen plaatsvinden, waarbij bijvoorbeeld vloeren of plafonds moeten worden geopend. Deze onderzoeken vinden plaats zodra de gebouwen leeg zijn. In de getekende overeenkomst zijn overkoepelende afspraken gemaakt over hoe er wordt samengewerkt in alle nog te sluiten contracten.

Schaal en ervaring

“Met Heijmans, in combinatie met Burgy, halen we een goede, betrouwbare bouwpartner binnen, die zowel deskundig is in het renoveren van monumentale gebouwen, als die de schaal en de ervaring heeft om een bouwproject met deze omvang goed aan te kunnen”, stelt Marc Unger, projectdirecteur renovatie Binnenhof. “We zijn er trots op dat het ons gelukt is, ondanks de maatregelen rondom het COVID-19 virus, deze overeenkomst te sluiten. We zetten hiermee een belangrijke stap in de voortgang van het project.”

Arthur de Backker, directeur bij Heijmans: “In intensieve dialoogsessies is grondig gekeken naar hoe we dit project gaan aanpakken. Dat geeft mij een goed gevoel over de samenwerking. Heijmans is er trots op dit project te mogen doen. Het Binnenhof is belangrijk Nederlands erfgoed en het hart van onze democratie. We gaan vol vertrouwen aan de slag.”

Heijmans heeft eerder voor het Rijksvastgoedbedrijf gewerkt aan het kantoor voor het European Medicines Agency op de Amsterdamse Zuidas, de nieuwe huisvesting voor de Amsterdamse rechtbank (NACH) en het Nationaal Militair Museum in Soesterberg.

Voorbereidingen

De aanvang van de Binnenhof-renovatie is gepland voor de zomer van 2021. De verhuizing van de gebruikers van het Binnenhofcomplex naar drie tijdelijke locaties markeert de start van de renovatie. Intussen werkt het Rijksvastgoedbedrijf met Heijmans en de architecten en adviseurs door aan de voorbereidingen, zoals het uitwerken van de plannen.

Naast de samenwerking met restauratie-expert Burgy uit Leiden, wordt samengewerkt met Rappange Architecten voor de renovatie van de Eerste Kamer, met Evelyne Merkx voor de renovatie van de Raad van State en met RHDHV, Peutz en ABT voor zowel Eerste Kamer als Raad van State.

Drie delen

De renovatie van het Binnenhof wordt in drie afzonderlijke delen bij aannemers en installateurs ondergebracht. Architecten, adviseurs, aannemers en andere bedrijven krijgen alleen noodzakelijke informatie over het gedeelte van het Binnenhof waar zij aan werken. Deel 1 betreft de Eerste Kamer en Raad van State, deel 2 de Tweede Kamer en deel 3 het ministerie van Algemene Zaken, de centrale energievoorziening en de Grafelijke Zalen. Er vinden nog gesprekken plaats met bouwbedrijven voor de renovatie van de delen 2 en 3.