Skip to content
heijmans_liander_energienetwerken_amsterdam_1.jpg

Heijmans helpt netbeheerder Liander bij energietransitie Amsterdam

5 juni 2019, 01:00

Heijmans gaat voor netbeheerder Liander werkzaamheden aan het energienet in de Amsterdamse stadsdelen Centrum en Noord verrichten. Daarmee is Heijmans een belangrijke partner in de energietransitie van de hoofdstad voor Liander.

Netbeheerder Liander staat voor de grote opgave om de energietransitie in de hoofdstad mogelijk te maken en tegelijkertijd de energievoorziening op hoog niveau te houden. De overgang van fossiele naar duurzame energie vergt veel van het energienet. Zo zal er meer elektriciteit verbruikt worden en de vraag naar aardgas in de toekomst afnemen. De komende jaren zullen de energienetten daardoor op tal van plekken moeten worden aangepast om de beschikbare capaciteit op orde te houden.

De komende vier jaar is Heijmans verantwoordelijk voor onder andere het ontwerp en de uitvoering van werkzaamheden aan het hoofdnet en de huisaansluitingen voor gas- en elektriciteit in Amsterdam-Noord en Amsterdam-Centrum. Het contract heeft een totale waarde van 60 miljoen euro met een optie om de verbintenis nog twee keer met twee jaar te verlengen.

Veel ervaring

De afgelopen jaren heeft Heijmans al de nodige (onderhouds)werkzaamheden aan het Amsterdamse energienetwerk verricht voor Liander. Daarbij is veel ervaring opgedaan met het plannen van afspraken rondom bijvoorbeeld huisaansluitingen waarbij toegang tot de meterkast cruciaal is. Vaak moeten daarvoor meerdere buren tegelijkertijd thuis zijn. Inmiddels heeft Heijmans een systematiek ontwikkeld waardoor de werkzaamheden in zeer veel gevallen de eerste keer goed worden afgestemd en uitgevoerd.

Voor de hoofdleidingwerkzaamheden in Amsterdam werkt Heijmans samen met het gespecialiseerde Van Baarsen Buisleidingen BV. Zij hebben veel ervaring met deze werkzaamheden in een dynamische omgeving als Amsterdam-Centrum.