Skip to content
Duurzame, verplaatsbare Heijmans ONE tiny house project in Sneek.jpg

Heijmans Flex

Snel een kwalitatief thuis op iedere plek

Landschappen inkleuren met flexibele bebouwing: zo pakken we samen met corporaties, beleggers en gemeenten de woningnood aan. De betaalbare en duurzame Heijmans ONE en TWO zijn dé oplossing voor snel te realiseren huurwoningen met oog voor een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving.

Een kant- en-klaar verplaatsbaar houten huis van 39 m2 dat voldoet aan het bouwbesluit voor niet-permanente bouwwerken.

Ontdek meer

Een kant-en-klaar houten huis van 61 m2 dat voldoet aan de eisen van het permanent bouwbesluit.

Ontdek meer

Doorstroom creëren

Met snel plaatsbare kant-en-klare woningen dragen we bij aan de oplossing van veel maatschappelijke vraagstukken. Zoals de doorstroming van bewoners, betaalbaarheid van wonen en de bouwsnelheid.

Samen tempo maken

In Nederland wacht veel onbebouwde grond op permanente bebouwing. Ruimte die in de tussentijd gebruikt kan worden voor huurwoningen. Klinkt eenvoudig, maar in de praktijk is dat nog best lastig. Door een goede samenwerking tussen de gemeente, de woningcorporatie / belegger en Heijmans kunnen we tempo maken en de druk op wachtlijsten verlichten. Wij begrijpen de businesscase en helpen bij het vergunningsproces en het stappenplan, van aanschaf tot (ver)plaatsing binnen één dag op locatie. Met een team van experts helpen we gemeenten en corporaties om flexibel wonen haalbaar te maken. Samen zorgen we snel voor woningen waarmee we een buurt sociaal en visueel verrijken. Op die manier creëren we doorstroom van woning, locatie of bewoner.

Waarom Heijmans Flex? 

  • Snelle invulling voor enorme woningopgave

Met een kant-en-klare verplaatsbare woning geef je een gebiedsontwikkeling, herstructureringsopgave of lege kavel een positieve impuls. Goed voor bewoners én omwonenden.

  • Rendabele en duurzame keuze

De woning is van hoogwaardige kwaliteit en gaat lang mee. Alle gebruikte materialen zijn opgenomen in het materialenpaspoort. Het documenteren van de materialen maakt het hergebruik eenvoudiger, stimuleert slim ontwerpen en vermindert afval. De levensduur van de woningen is minimaal 50 jaar en vraagt weinig onderhoud. Een meerjarig onderhoudsplan geeft inzicht in onderhoudsbehoefte en -kosten van de woning.

  • Investeren in een gezonde en veilige leefomgeving

Het houten design met stalen jas voegt in iedere omgeving een hoge belevingswaarde toe. Schone lucht, groen en blauw zijn nodig om een gezonde leefomgeving te creëren. We creëren daarom natuurinclusieve wijkjes met bloementuin, bijenhotel en moestuin. Een gezonde leefomgeving is in de basis ook een veilige omgeving, zowel in fysieke als in sociale zin.