Skip to content
renovatie Geleen goyenflat
Op weg naar 2050

Renovatie

Met het oog op 2050 waarbij in Nederland de energievoorziening bijna helemaal duurzaam en CO2-neutraal moet zijn, is renoveren steeds interessanter. We stimuleren het hergebruik van materialen in bestaande bouw. Ook heeft renoveren als voordeel dat waardevolle architectuur behouden kan blijven, het veelal sneller gaat dan sloop-nieuwbouw en het zelfs kostenvoordelen op de lange termijn kan opleveren.

Een oplossing dus voor de verbetering van sociale huurwoningen in de stad en voor monumentale gebouwen voor commercieel of cultureel gebruik. Maar het zijn niet alleen de binnenstad en monumenten die hier van profiteren, ook naoorlogse wijken zijn steeds meer in trek om te renoveren in plaats van af te breken en opnieuw te bouwen. Datzelfde geldt voor recycling van beton, bruggen viaducten en de restauratie van monumenten. Renovatie scheelt tijd, geld en gedoe.

Upgrade

Dit soort renovaties is wel zeer ingrijpend. Zoals het renoveren van woningen in een bewoonde staat. Om aan energie- en duurzaamheidseisen te voldoen is vaak een nieuw dak, nieuwe installaties en vergaande isolatie nodig. Heijmans renoveert meerdere woningportefeuilles van corporaties. Zo verbeteren we jaarlijks 500 woningen van corporatie ZOwonen uit Sittard naar een B-energielevel. Dat scheelt gelijk in de maandelijkse energiekosten en maakt de woningen weer veel comfortabeler.

Hierbij doorlopen we een stappenplan waarbij het uitgangspunt te allen tijde de bewoner is. Slimmer renoveren met Heijmans B'woond noemen we dit.