Skip to content
Heijmans &CO - vastgoed - stadswijken - samenwerken
Samenwerken aan stadswijken

Heijmans &CO

Heijmans is een ervaren, wendbare gebiedsontwikkelaar die complexe projecten weet te organiseren. Heijmans &CO is onze werkwijze in stadswijken. We werken samen met bewoners, lokale partijen, partners en specialisten aan een gedeeld doel: veerkrachtige, verbonden wijken voor iedereen. Vanuit onze Heijmans &CO-ontwikkelprincipes brengen én activeren we nieuwe energie en oplossingen.

Connecting the dots met Heijmans &CO

Een veerkrachtige buurt vraagt om een lange adem en een integrale werkwijze. Niet vanuit één vakgebied of thema, maar vanuit verschillende disciplines gericht op de kansen en uitdagingen die spelen in de wijk. Met Heijmans &CO verbinden we kansen, kennis én mensen aan elkaar. We bouwen samen met ons netwerk van partners en specialisten aan bewonersinitiatieven, (thuis)zorg, ruimte voor bewegen en stadsnatuur. Connecting the dots, dát is wat we doen.

We werken aan fijne plekken waar mensen graag zijn en blijven. Plekken, die tegen stootje kunnen, of het nu een hoosbui, energiecrisis of pandemie is. Waar bewoners betrokken en actief zijn, zich goed en gehoord voelen.

Maatwerk voor elke ontwikkeling

Geen stadswijk is hetzelfde, net als de heersende sentimenten. Steeds opnieuw gaan we op pad, om te luisteren en begrijpen. Elke ontwikkeling vraagt een eigen strategie en plan, met eigen identiteit. Samen met de bewoners en partners groeien we geleidelijk naar een nieuwe situatie, waarbij bestaande bewoners erop vooruitgaan en nieuwe bewoners gaandeweg ‘invoegen’.


Vijf ontwikkelprincipes als leidraad

Als gebiedsontwikkelaar handelen we vanuit een aantal overtuigingen. Deze vijf ontwikkelprincipes zijn het fundament van de Heijmans &CO aanpak voor stadswijken.

  • Zeggenschap (her)verdelen
  • Diversiteit van mensen, beroepen en functies
  • Integraal betekent samenwerken
  • Strategie van nu en later
  • Ken de wijk als je broekzak

Strategische agenda

Onderdeel van Heijmans &CO is een strategische agenda, waarmee we:

  • actuele uitdagingen agenderen;
  • samenwerkingen verkennen;
  • onderzoek doen en delen

Om zo de (kennis over) maatschappelijke impact in gebiedsontwikkeling te blijven versterken. Strategieën, concepten en oplossingen aan te scherpen.

Heb je een punt op de agenda? Of herken je een agendapunt van ons? Laat het ons weten, we zijn op zoek naar partners om samen invulling te geven aan verschillende “agendapunten”!

Stuur ons een e-mail.


Samenwerken aan stadswijken

Wil je meer lezen over de werkwijze Heijmans &CO? Vraag hier de digitale versie van onze pocket aan.

Door dit formulier te versturen ga je akkoord met ons privacy statement

Contact

Wil je meer weten over ons wijkgerichte aanpak? Laten we dan samen eens door de buurt wandelen: neem contact met ons op!