Skip to content
catharinazkh-werkzaamheden-2000.jpg
Alle specialistische kennis onder één dak

Nieuwbouw & renovatie

Thomas-02.JPG

Thomas van Gerwen

Commercieel directeur

Een gebouw renoveren en verduurzamen of meteen voor nieuwbouw gaan? Als het om utiliteitsbouw gaat, kunnen beide opties aantrekkelijk zijn. Ontwerp, duurzaamheid en kosten spelen een belangrijke rol in deze keuze.

Renoveren kan interessant zijn, met het oog op 2050, het jaar waarin Nederland heeft afgesproken dat de energievoorziening helemaal duurzaam en CO2-neutraal moet zijn. Het heeft als voordeel dat materialen hergebruikt kunnen worden en waardevolle architectuur behouden blijft. Ook kan het op lange termijn kostenvoordelen opleveren en is renovatie vaak sneller dan sloop-nieuwbouw. Aan de andere kant is het voordeel van nieuwbouw dat de laatste technieken, materialen en duurzaamheidseisen vanaf de start van de bouw worden meegenomen.

Totaalaanbod

Zowel bij renovatie- als nieuwbouwprojecten denkt Heijmans graag al in het voortraject mee. We hebben een ruime ervaring op het gebied van hoogwaardige en complexe utiliteitsbouw en leveren een totaalaanbod van ontwerp, techniek, bouw, veiligheid, duurzaamheid, beheer, onderhoud en exploitatie voor zorgcentra, ziekenhuizen, overheidsgebouwen, musea, scholen, universiteiten, datacenters, (hoofd)kantoren en bedrijfspanden. Een groot integraal renovatieproject waar we aan werken, is het Binnenhof in Den Haag waarbij we de Eerste Kamer en Raad van State compleet renoveren. Ook nieuwbouwprojecten, zoals het Nationaal Militair Museum in Soesterberg of NACH Amsterdam pakken we integraal aan.

NACH bauke

Alles onder één dak

Of het nu om renovatie of nieuwbouw van een utiliteitsgebouw gaat, Heijmans heeft alle specialistische kennis onder één dak. Daardoor kunnen we klanten volledig ontzorgen en de meeste waarde toevoegen voor onze opdrachtgevers. Door continu te verbeteren, zijn we een betrouwbare partner. Tegelijkertijd voegen we meerwaarde aan een project toe door te verslimmen en de focus op verduurzamen levert lange termijnoplossingen voor onze klanten.

Ook na de bouw of renovatie blijft Heijmans graag betrokken bij klanten, in de rol van huisvestingspartner. We kunnen bijvoorbeeld de zorg voor service, onderhoud, beheer en exploitatie op ons nemen. Of we adviseren over lange termijn huisvestingsplannen. Zo zit duurzaamheid niet alleen in het bouwproces zelf, maar ook in het opbouwen van een duurzame relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

We voegen waarde toe voor de gebruiker, de omgeving en de lange duur. Toekomstvastwaarde noemen we dat.