Skip to content
shutterstock_613341923_Easy-Resize.com.jpg

Duurzame oplossingen

Bart-02.JPG

Bart Breedijk

Programmamanager Duurzame Huisvesting

Groen, groener, groenst. In de toekomst zal zo duurzaam en groen mogelijk wonen, werken en leven nog belangrijker worden. Tijdens bouw, renovatie, beheer en onderhoud van gebouwen, krijgen we de kans om daarin het verschil te maken door waarde toe te voegen voor de lange duur. Toekomstvastwaarde noemen we dat.

Steeds meer bedrijven, werknemers en klanten zien het belang van hun steentje bijdragen aan een duurzamere, groene wereld. Circulariteit staat steeds hoger op de verduurzamingsagenda van onze klanten. Grondstoffen worden schaarser en de afvalberg neemt toe.

Vroegtijdig signaleren

Duurzaamheid is verweven in onze strategie. Daarom berekenen we in de ontwerpfase verschillende scenario’s door zodat er een goed beeld ontstaat voor de kosten ten opzichte van de totale levenscyclus van een gebouw. Maar duurzaamheid houdt niet op na de realisatie van een gebouw. We willen waarde blijven toevoegen, voor de gebruiker, de omgeving en de lange duur. Er is een groot verschil te maken met het monitoren van installaties en gebouwen. Denk bijvoorbeeld aan het monitoren van energie, comfort en het gebruik van de verschillende ruimtes. Zo kunnen we vroegtijdig afwijkingen signaleren en verbetervoorstellen schrijven met als doel het realiseren van een prettigere werkomgeving, een lager energie gebruik en een beter beheersbaar onderhoudsproces.

Slimmer rekenen

Het monitoren en optimaliseren van gebouwen kan een energiebesparing van twintig tot vijfentwintig procent opleveren. In combinatie met slimme keuzes in het onderhoud is het mogelijk om voor 2030 vijftig procent CO2-reductie te realiseren of om een gebouw voor 2050 energieneutraal of zelfs energieleverend te krijgen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om:

  • Alle vervangingsmomenten op te nemen in een duurzaam MJOP. Bij het uitwerken van dit plan kijken we hoe budgetten optimaal ingezet kunnen worden om gebouwen te verduurzamen.
  • Opbrengsten te berekenen vanuit energiebesparing, die we in beeld brengen met realistische terugverdientijden. Deze voorstellen gebaseerd op ‘Total Cost of Ownership’ leiden tot bewezen kosten-, energie-, CO2- en storingsreductie.
  • Met behulp van verschillende softwaresystemen data te verkrijgen op basis waarvan we - in overleg - kleine en grote optimalisaties uitvoeren. De kracht van deze monitoring is dat we tijdig afwijkingen signaleren en in actie kunnen komen, met een duurzamer resultaat.

Neem contact met ons op