Skip to content
Bart Breedijk
Nieuwe Europese CSRD-richtlijn

Milieu en klimaat krijgen grote impact op bedrijfsvoering

17 november 2022


Grote organisaties en bedrijven zijn vanaf 2024 verplicht om te rapporteren over de impact die zij hebben op mens en milieu. Daarmee wil de Europese Unie meer transparantie en een betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie creëren. Door de komst van deze CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), krijgen milieu en klimaat stevige impact op bedrijfsvoering. En dus ook op het beheer en onderhoud van gebouwen.

Ook onze huisvesting moeten we voorbereiden op de uitdagingen van de toekomst. Door maximale waarde toe te voegen voor de gebruiker, de omgeving én voor de lange duur. Toekomstvastwaarde, noemen we dat.

Klaar voor de toekomst

Thomas Stegenga, Adviseur Duurzaamheid bij Aveco de Bondt en specialist op het gebied van duurzaamheidsverslaglegging: “Vanuit de Europese Green Deal worden de klimaatdoelstellingen van de Europese Unie verankerd in wetgeving. Door de komst van de CSRD moeten bedrijven gaan verantwoorden hoe zij bijdragen aan het behalen van het klimaatakkoord van Parijs. Bedrijven moeten nu de stap gaan zetten om duurzaamheid integraal onderdeel te maken van de bedrijfsvoering. De regels gaan gelden vanaf 2025 en voldoen aan die regels voor rapportage kost tijd.”

Huisvesting toekomstvastwaarde geven

Eelke Stellingwerf, regiodirecteur bij Heijmans: “De wetgeving verandert en bedrijven willen steeds vaker duurzame ambities nastreven. Maar hoe ga je als gebouweigenaar of -beheerder voldoen aan de regelgeving, zoals de CSRD? Hoe word je duurzaam? Hoe beheers je kosten en voeg je waarde toe aan je gebouw voor de gebruiker, de omgeving en de toekomst? Met die vraagstukken kan Heijmans helpen. We willen huisvesting toekomstvastwaarde geven. Om aan de toekomstige regelgeving te voldoen is er voor veel bedrijven nog werk aan de winkel en wij willen bedrijven en organisaties nu helpen om dé duurzame partner te worden als het gaat om slim, gezond en duurzaam gebouwbeheer.”

Met diensten als de Roadmap Duurzame Huisvesting, Circulair Beheer en Onderhoud, Duurzame Service Logistiek en Energiemanagement dragen we bij aan de toekomstvastwaarde van het vastgoed van onze klanten.

Snel acteren op grote uitdagingen binnen utiliteit

Heineken International heeft met onze hulp al grote stappen op het gebied van verduurzaming van het vastgoed gezet: “Heijmans opereert niet alleen reactief en beantwoordt mijn vragen, maar komt ook proactief met ideeën om de duurzame doelstellingen van Heineken te behalen”, zegt Mathijs Schaft, facility manager bij Heineken. Inmiddels hebben de partijen samen een meerjarig duurzaamheidsplan opgesteld. “Heijmans ontzorgt hierin, en draagt de expertise en concrete voorstellen aan om zorg te dragen dat ons vastgoed in de markt blijft, waardevast blijft en duurzamer wordt door het energieverbruik binnen de panden van Heineken écht te verminderen. Dat is voor mij toekomstvastwaarde.”

Ook interessant: