Skip to content
20150629_heijmans_fmoerlands_tour_r9b2727.jpg
Verder kijken dan de weg lang is

Verkeerstechnieken

De juiste verkeerstechnieken helpen het verkeer soepel en veilig door te stromen. Die verkeersdoorstroming vraagt namelijk om meer dan alleen tekstborden, barriers, verkeersregelinstallaties (VRI’s), dranghekken en verkeersregelaars. Wij stellen de weggebruiker centraal. Met aandacht voor gedrag en veiligheid helpen we het verkeer te regelen tijdens werkzaamheden, evenementen en bij calamiteiten.

Verkeersdoorstroming verbeteren

Met onze verkeerstechnieken vinden we de juiste verkeerskundige oplossing voor iedere situatie. We zitten bij zo’n vraagstuk graag vroeg aan tafel, om zoveel mogelijk inzicht te verschaffen in de situatie en de gevolgen voor het verkeer. Met een doorstromingsplan brengen we de doorstroming van A tot Z in kaart, waarbij we rekening houden met de invloed van de omgeving.

We analyseren mogelijke omleidingen en bepalen daarmee de ideale tijdelijke route en/of de indeling van rijbanen. Het resultaat is een efficiënte en veilig verkeersdoorstroming. Met onze verkeerstechnieken optimaliseren we de doorstroming en beperken we de hinder of overlast.

Vakkundige verkeersplannen

Een veilige en vlotte doorstroming vraagt om doordachte verkeersplannen. We gebruiken verkeerstechnieken voor verkeersfaseringen, tijdelijke verkeersmaatregelen en de definitieve bebording. Bij het ontwerp van de verkeersplannen houden we rekening met zowel de wegwerker als de weggebruiker.

Per project wegen we de verschillende mogelijkheden tegen elkaar af en toetsen we het gebruik van bebording, botsabsorbers, (tijdelijke) VRI’s en andere oplossingen. Op die manier voldoen onze voorgestelde verkeersplannen aan alle eisen op het gebied van doorstroming, veiligheid en bijvoorbeeld efficiency, tijdsbesparing, milieu en werk- en uitvoerbaarheid van het totale project.

Innovatieve verkeerstechnieken

Bij Heijmans gebruiken we innovatieve verkeerstechnieken. We benutten specifieke data en denken na over duurzame oplossingen. Bovendien houden we rekening met gedrag en ervaringen van weggebruikers.

Floating Car Data

Floating Car Data (FCD) is data uit navigatie- en filemeldingsapps op smartphones van weggebruikers. Die apps sturen iedere seconde gegevens door over de locatie en het tijdstip. We gebruiken die data om files, flitsers en stilstaande voertuigen of objecten in kaart te brengen.

Wij gebruiken FCD voor filedetectie, reistijdinformatie, koppelingen met verkeerscentrales en automatische waarschuwingsberichten. Die informatie zetten we door naar tekstwagens en DRIP’s. Op die manier helpen we het verkeer veiliger en beter door te stromen.

Traffic Control

Met traffic control binnen onze verkeerstechnieken dragen we bij aan een betere verkeersveiligheid. We bieden verkeersregulerende diensten aan, zoals voorheen de politie en wegbeheerders dat deden. Het gaat om bijvoorbeeld snelheidshandhaving, ondersteuning door verkeersregelaars, weginspectie, omgevingsmonitoring en motorondersteuning.

Solar tekstwagens

Onze full-colour solar tekstwagens zijn energieneutraal, dankzij een zeer energiezuinig display. De wagens zijn verbonden aan een accu, gekoppeld aan zonnecollectoren. De CO2-neutrale tekstwagens voor het verkeer vormen op die manier een bijzonder duurzame keuze. Uiteraard kunnen we die gewoon op afstand bedienen en via internet monitoren.

Specialist in verkeerstechnieken

Wil je meer weten over onze verkeerstechnieken en de duurzame of innovatieve inzet? Stel ons je vragen, dan vertellen we je er graag meer over.

Neem contact met ons op