Skip to content
systeemintegratie-en-techniek-2.jpg
Van statische naar dynamische infrastructuur

Systeemintegratie en Techniek

Om te zorgen dat je in ons land veilig en efficiënt van A naar B komt, werken vele onderdelen van onze Nederlandse weg- en waterinfrastructuur samen. Of het nu gaat om verkeersknooppunten, tunnels, bruggen of sluizen: we vertrouwen blindelings op de vele netwerken en systemen die achter de schermen actief zijn.

Ook op de kwaliteit van ons drinkwater, de verwerking van afvalwater en energievoorziening rekenen we met dezelfde vanzelfsprekendheid. Al deze systemen en installaties vormen samen ingenieuze netwerken die ervoor zorgen dat we altijd kunnen rekenen op een betrouwbare infrastructuur. De zorg voor de kwaliteit en continuïteit van al deze systemen is de verantwoordelijkheid van beheerders zoals Rijkswaterstaat, Prorail, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Heijmans neemt deze zorg uit handen vanuit een gedegen expertise en een geïntegreerde benadering.

Met onze expertise op het gebied van Systeemintegratie & Techniek kunnen we systemen en technische automatisering (zowel de elektrotechnische als de werktuigbouwkundige) voor infrastructurele werken ontwerpen, realiseren en in stand houden. Denk bijvoorbeeld aan Verkeers- en tunneltechnische Installaties (VTTI) inclusief systemen op het gebied van besturing, bediening en bewaking. Tevens engineeren en realiseren we technische systemen voor bruggen en sluizen en dynamisch verkeersmanagement. In Design, Build, Finance, Maintain (DBFM) contracten werken de deskundigen van Systeemintegratie & Techniek voor beheer en onderhoud nauw samen met de collega’s van Asset Management.

We onderscheiden ons door te kiezen voor een leveranciersonafhankelijke architectuur. Objectiviteit en Total Cost of Ownership (TCO) zijn hiermee geborgd. Dit vertaalt zich in efficiënte oplossingen en robuuste systemen, en deze combineren we met professionele service en nazorg. We richten ons daarbij op drie expertisegebieden:

Integrale projecten

We zijn betrokken bij alle grote, integrale infraprojecten van Heijmans en vervullen hierbij de rol van systeemontwikkelaar en systemintegrator. Vanuit een geïntegreerde benadering bedenken we de beste oplossing voor elk vraagstuk. Daarbij dragen we ook de ontwerpverantwoordelijkheid voor deze oplossing. Zo komen alle ontwerp- en realisatieactiviteiten in één hand en worden contract- en risicomanagement vanuit één centrale aansturing gewaarborgd.

Energievoorziening

We dragen zorg voor engineering, realisatie en beheer van energiesystemen op middenspanningsniveau. Met name voor grote (private) opdrachtgevers zoals luchthavens, productiebedrijven- en industriële omgevingen, maar ook voor ziekenhuizen of datacenters. We ontwerpen en realiseren de systemen en zorgen ook voor beheer en onderhoud. In tegenstelling tot ontwerp- en ingenieursbureaus kunnen we de totale installatieverantwoordelijkheid overnemen. Opdrachtgevers kunnen zo 24/7 rekenen op een betrouwbare energievoorziening die hun bedrijfsvoering optimaal ondersteunt, zonder dat zij de dagelijkse zorg hoeven te dragen.

Op beide vlakken laten we steeds zien hoe we tot keuzes komen en besteden we de grootste aandacht aan verificatie en validatie van de gekozen oplossing. Zo hebben opdrachtgevers volledig inzicht in de ontwikkeling en de prestaties van hun systemen. Ontwerpkeuzes maken we bij voorkeur op basis van een Life Cycle Management benadering, waarbij we de beste optie kiezen voor de gehele levensduur van een systeem. Onze onderhoud- en beheerafspraken leggen we vast in duidelijke SLA’s, zodat opdrachtgevers precies weten op welke beschikbaarheid ze kunnen rekenen.

Systeemproducten

We zetten onze kennis niet alleen in op projecten, maar gebruiken deze ook voor de ontwikkeling van producten die beheerders helpen snel en efficiënt een compleet systeem in te richten. De Heijmans Object Manager is een zo’n product: een geïntegreerd platform ten behoeve van beveiligingssystemen voor camera-, intercom-, geluidssystemen. Het platform zorgt ervoor dat de verschillende systemen op een slimme manier bij elkaar komen en vanaf één plek te benaderen zijn. Interessant voor beheerders van infrastructurele systemen in de openbare ruimte, op bedrijfsterreinen en bouwprojecten. In combinatie met onze installatieactiviteiten op het gebied van Utiliteit – binnen de muren van werkplekken en bedrijfshuisvesting - kan Heijmans een geïntegreerde beveiligingsoplossing bieden waarin systeemexpertise van binnen en buiten samenkomen.

Neem contact met ons op