Skip to content
tunnel-schuiven-heijmans-2.jpg
Dé specialist op het gebied

Span- en verplaatsingstechnieken

Het veilig en ongehinderd kruisen van verkeer is een hele opgave. Objecten zoals tunnels, bruggen en viaducten ontknopen en verbinden niet alleen verschillende verkeerstromen, maar zorgen ook voor een optimale verkeersdoorstroming voor weggebruikers. Kunstwerken vormen dé verbindende schakel binnen onze infrastructuur. Heijmans Span- & Verplaatsingstechnieken is dé specialist op het gebied van voorspanningstechnieken, voegen, opleggingen, verplaatsingstechnieken en het renoveren van bruggen en viaducten. Bovendien zorgen we ervoor dat de verkeershinder tot een minimum beperkt wordt!

Voorspantechnieken

Door middel van voorspanning is het mogelijk om kunstwerken te versterken, objecten constructief te verbinden en grote overspanning te realiseren. Heijmans Span- & Verplaatsingstechnieken heeft veel ervaring en tal van mogelijkheden als het gaat om voorspanning. Sinds 2007 heeft Heijmans de licentierechten van het Zwitserse VSL-voorspansysteem voor de Benelux.

Voegen & Opleggingen

Een kunstwerk zoals een brug of een viaduct is een verzameling van losse elementen. Voegovergangen en opleggingen zijn de verbindingen tussen deze elementen. Heijmans voert een breed scala aan verschillende voegovergangen en opleggingen, met ieder zijn eigen specificaties en toepassingsgebieden. Onze focus ligt op het raakvlak tussen ontwerp, specifieke normeringen, realisatie en onderhoud.

Vijzelen en schuiven

Onze specialisten van verplaatsingstechnieken zijn in staat zware onderdelen tot op de millimeter nauwkeuring te verplaatsen. In ons dichtbevolkte land is het de uitdaging (weg-) werkzaamheden zo uit te voeren dat de verkeershinder minimaal is. Een succesvolle realisatie van een tunnel, brug of viaduct start dan ook met een uitgekiende planning en een juiste werkmethodiek. Ondersteund door onze ervaring en een breed scala aan materieel zorgen onze specialisten voor de juiste en meest efficiënte methode van het verplaatsen van een kunstwerk

tunnel-schuiven-heijmans-3.jpg

Groot onderhoud van Kunstwerken

De komende jaren zal deze discipline veel aandacht opeisen. Immers, de voorspelling is dat rond 2020 meer dan de helft van alle bruggen, viaducten en tunnels in Nederland verouderd zijn. Hierdoor zal onderhoud, upgrading en versterking een grote rol gaan spelen in de nabije toekomst. Heijmans Span- en Verplaatsingstechnieken heeft veel ervaring met het onderhouden van kunstwerken in combinatie met bovenstaande disciplines.

Neem contact met ons op