Skip to content
geluidsscherm_heijmans_6269.jpg
Genereren zonne-energie in infrastructuur

Rolling Solar

In het Interreg EMR-project Rolling Solar werken zeven onderzoeksinstanties en dertien bedrijven samen aan de ontwikkeling en demonstratie van PV-geïntegreerde wegelementen en weginfrastructuur, om elektriciteit op te wekken uit zonlicht zonder extra gebruik van land, terwijl de technologie voor het zicht wordt verborgen.

Genereren zonne-energie in infrastructuur

Met financiële steun van de Europese Unie wordt onderzocht en gedemonstreerd hoe de integratie van fotovoltaïsche energie in openbare wegeninfrastructuur economisch levensvatbaar kan worden gemaakt om duurzame energie op te wekken zonder de primaire functies voor vervoer aan te tasten. Heijmans is partner in Rolling Solar.

Europees netwerk

Duitsland, België en Nederland zijn intern met elkaar verbonden door in totaal 1 miljoen kilometer aan wegen. Dit vertegenwoordigt een enorm gebied aan gebouwde omgeving, dat kan worden gebruikt voor de opwekking van duurzame energie door zonnecelmaterialen te integreren in het wegdek en weginfrastructuur. De afgelopen jaren zijn er al veelbelovende voorbeelden gerealiseerd door kristallijn siliciumzonnecellen te integreren in fietspaden, wegen en in een grote verscheidenheid aan geluidsschermen.

De kosten van dergelijke systemen zijn echter nog steeds hoog. Dit project heeft tot doel de kosten te verlagen door flexibele, minder kwetsbare dunne PV-filmmodules te gebruiken en door een effectievere wijze van integratie. Partners in de waardeketen van PV-productie tot installatie en netaansluiting verkennen en demonstreren innovatieve benaderingen in nauwe samenwerking met regionale onderzoeksinstituten. Ook wordt voorzien in een inventarisatie en uitwisseling over regionaal beleid, regelgevingskader en bouw- en veiligheidsvoorschriften voor de opwekking van elektrische energie in openbare infrastructuur.

geluidsscherm_heijmans_6259.jpg

Open innovatiemodel voor grensoverschrijdende samenwerking

TNO is een van de partners in de Public Private Research Collaboration Solliance en is de formele projectcoördinator. Naast de Solliance-onderzoekspartners TNO EnergieTransitie, Imec (B), Universiteit Hasselt (B) en FZ Jülich (D), doen ook ZUYD (NL), RWTH Aken (D) en HELMO (B) mee. Dertien particuliere bedrijven in de waardeketen nemen deel als gefinancierde partners, terwijl andere bedrijven zijn verbonden als gebruikers of leveranciers. Acht publieke en private belanghebbenden van de drie nationaliteiten steunen het project via een adviescommissie. Een volledige partnerlijst is te vinden op www.rollingsolar.eu.

Programma Interreg

Het project Rolling Solar wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg-programma Euregio Maas Rijn. Het wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), en ook financieel ondersteund door de provincies Noord-Brabant (NL), Vlaams-Brabant en Limburg, en Luik (B), en door het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Neem contact met ons op