Skip to content
Podium Joost en Richard
Gebouwde omgeving van Nederland versneld energieneutraal

Heijmans Energie

Om een gezonde leefomgeving te maken, nu en in de toekomst, moet CO2-vrije energie voor iedereen betaalbaar en beschikbaar zijn. Door de stijgende vraag en het groeiende lokale aanbod vanuit warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen, ontstaan uitdagingen in het betaalbaar houden en betrouwbaar leveren van onze energie. Om de energietransitie te versnellen, zet Heijmans Energie haar kennis, kunde en kracht in op het gebied van gebiedsontwikkeling, gebouwde omgeving en technische installaties om te komen tot slimme oplossingen.

De collega’s van Heijmans Energie ontwikkelen, realiseren, onderhouden en exploiteren zowel systemen als netwerken/infrastructuur, in nieuwe en bestaande bouw. Daarbij wordt de opwek en distributie van energie slim met andere opgaven gecombineerd. Deze integrale blik maakt Heijmans ook op het gebied van energie een betrouwbare partner voor bewoners, gemeentes, corporaties en andere ontwikkelaars. Met als resultaat betaalbare en duurzame energievoorzieningen voor een gezonde toekomst.

Heijmans Energie staat voor​

Betrouwbare, betaalbare en duurzame energie

  • Zowel in de maakbaarheid, leveringszekerheid als de voorspelbaarheid van de tarieven met een transparante koppeling tussen opwek en tarieven.
  • Goede coördinatie in de ontwerp- en realisatiefase minimaliseert capex en opex. Sturing op een laag energieverbruik komt ten goede komt aan de aansluitbijdrage en aantrekkelijke tarieven voor onze klanten.
  • Door te kiezen voor een mix van duurzame bronnen, die afgestemd is op de vraag zorgen wij voor CO₂ neutrale energie. Hiermee sturen wij op een zo laag mogelijk CO₂ belasting en voorkomen we netcongestie.
Heijmans_Energie_Vijfsluizen_laptop_digitaalbouwen

Integrale energie opgave

Heijmans is ervan overtuigd dat om oplossingen te realiseren voor al deze opgaven, er andere manieren van samenwerking nodig zijn, zowel binnen als buiten Heijmans. Dat we grenzen moeten verleggen en vooral de energietransitie niet alleen vanuit energie moeten bezien. Dat we dit alleen samen met partners kunnen doen, die de kwaliteiten van Heijmans aanvullen.

Heijmans ziet de energietransitie als een integrale opgave, waarbij kennis op het gebied van gebiedsontwikkeling, realisatie en renovatie van de gebouwde omgeving en energie-infrastructuur bij elkaar moet komen. Deze expertise heeft onze organisatie in huis en met onze innovatievermogen en schaalgrootte kunnen wij Nederland versneld energieneutraal maken.

Energie verbindt mensen en plekken in de stad van de toekomst

Heijmans richt zich op de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van duurzame energiesystemen en kijkt daarbij vanuit de eindgebruiker. Een duurzamer energiesysteem kan bijdragen aan een smart grid voor een wijk of gebied. We verdiepen ons in de wensen en het welzijn van bewoners, gebouweigenaren en weggebruikers. Om succesvol te zijn, bekijken we alles in zijn volle samenhang. Daarom is er een bedrijfsonderdeel binnen Heijmans opgericht dat zich exclusief hiermee bezig houdt: Heijmans Energie.

Wat wij bieden

Heijmans Energie kan duurzame energievoorzieningen ontwikkelen en exploiteren, maar kan ook een aanspreekpunt zijn voor het totale ontwerp, realisatie en onderhoud van deze systemen. Dit kunnen we op verschillende schaalniveaus doen en voor verschillende opdrachtgevers, met als doel van warmtevoorziening op te schuiven naar een smart grid, om bij te dragen aan slimmere steden en dorpen van de toekomst. Wij bieden:

  • Een beter geïntegreerd eindresultaat van hoge kwaliteit​
  • Efficiënter proces, met lagere integrale ontwikkelkosten​
  • Hoge kwaliteit voor eindgebruiker tegen concurrerende tarieven​

Individuele warmtepomp met individuele bodemlus

Voor grondgebonden woningen is de warmtepompen met een individuele bodemlus een ideale oplossing. Dit is een duurzame en efficiënte manier om warmte in de winter en koeling in de zomer te verkrijgen. Met een gestandaardiseerd concept hebben we dit al in 1.000 woningen toegepast.

Individuele warmtepomp met collectieve luchtbron

Een individuele warmtepomp met een collectieve luchtbron is een innovatieve oplossing voor het verwarmen van appartementen, indien er geen geschiktheid is in de bodem. In dit systeem heeft elke eenheid of huishouden zijn eigen warmtepomp, die gevoed worden door een collectieve luchtwarmtepomp op het dak. Lees meer hier over ons project in Vlaardingen Park Vijfsluizen.

Individuele warmtepomp met collectieve bodembron

Een individuele warmtepomp met een collectieve bodembron is een slimme en duurzame manier om meerdere woningen of gebouwen te verwarmen. In dit systeem heeft elke eenheid of huishouden zijn eigen warmtepomp, die gebruikmaakt van de warmte in de bodem. Het bijzondere is dat de warmtebron gedeeld wordt tussen alle warmtepompen. Lees meer hierover in onze projecten Energie uit de IJssel en Kade Zuid te Zutphen en het project Podium in Amersfoort.

Collectieve bron met collectieve opwek

Voor grootschalige wijkoplossingen kiezen wij voor een collectieve bron, gevoed vanuit WKO, TEO of TED in combinatie met collectieve opwek van warmte en koude. Lees meer hierover in ons project Binckhort in Den Haag waar wij een duurzaam warmte- en koudenet aanleggen met Essent en voor de gemeente Eindhoven bestaande woonwijken aardgasvrij maken met een collectief warmtenet.

Slimme wijkoplossing

Problemen met netcongestie en toch een duurzame oplossing willen toepassen. Lees meer hierover in ons project in de Waterviolier in Nuenen en het pilot project wat we in Rosmalen op ons eigen kantoor doen of bekijk de animatie over een Slimme wijkoplossing - Smart Grid.

Kom jij ons helpen in de energietransitie?

De energietransitie gaat steeds sneller, dus wij zijn altijd op zoek naar nieuwe collega's om ons hier bij te helpen. Bekijk onderstaande vacatures.

Junior sales engineer duurzame energieconcepten

Als junior sales engineer duurzame energieconcepten gaan we jou opleiden tot een allround specialist op het gebied van engineering, advies en calculatie. Meewerken aan energievoorzieningen die we onze opdrachtgevers aanbieden en die het verschil gaan maken in de energietransitie is een fantastisch mooie uitdaging!

Uitvoerder duurzame energiesystemen

Tijdens de realisatie coördineer je de werkzaamheden voor de  projecten die de energietransitie concreet maken. Jij zorgt dat het energiesysteem voor woonblokken, appartementen of zelfs hele woonwijken gemaakt wordt. Samen met de projectmanager en werkvoorbereider zorg jij dat het buiten voor elkaar komt.

Meer weten over Heijmans Energie?

Wil je meer weten over wat Heijmans Energie kan betekenen voor jou? Neem dan contact op met een van onze specialisten.