Skip to content
duurzame_bouwplaats_heijmans_infra_veenendaal_zonnepanelen_keet_2.jpg
Voor morgen en voor de toekomst

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen zit bij Heijmans in het DNA. We creëren een gezonde leefomgeving, door te verbeteren, te verslimmen en te verduurzamen. Dat doen we met duurzame materialen, met emissieloos en energieneutraal bouwen en met aandacht voor biodiversiteit en klimaatadaptatie.

En misschien wel belangrijker nog, we bouwen duurzaam door met onze klanten en opdrachtgevers in gesprek te gaan over wat zij verstaan onder duurzaamheid. Om vervolgens te inspireren, adviseren, uit te voeren en te onderhouden.

Materialen, emissieloos bouwen en biodiversiteit

Wij bouwen aan een gezonde leefomgeving met de focus op duurzame materialen, emissieloos bouwen en ruimte voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. Het zijn binnen Heijmans drie belangrijke thema’s op het gebied van circulariteit met aandacht voor mens en planeet.

Duurzame materialen

Met duurzame materialen beperken en voorkomen we het onnodig gebruik van nieuwe grondstoffen. We oogsten oud beton, bouwen bestaande putten om en hergebruiken bijvoorbeeld deklagen en tussenlagen van ZOAB-asfalt. Dat deden we bijvoorbeeld bij deze selectie van recente projecten:

Emissieloos bouwen

Als duurzaam bouwbedrijf investeren we al jaren in emissieloos bouwen. We voorkomen emissies op de (bouw)locatie én we hebben aandacht voor alle emissies in de keten. Zo realiseren we duurzame projecten, zoals samen met de gemeente Arnhem, met deels emissieloze kranen en met een 57% MKI-reductie van 9,2 aan milieukosten naar naar slechts 4 miljoen:

Biodiversiteit en klimaatadaptatie

Ten slotte draait duurzaam bouwen voor ons om aandacht voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. We helpen groen groen te houden en richten gebieden samen met bewoners in om de leefbaarheid te vergroten. Op een vergelijkbare manier denken we na over waterberging, realiseren we portalen over snelwegen voor dieren zoals de boommarter en ontwikkelen we natuur-inclusieve projecten met de focus op bomen, natuurlijke speelplekken en het inzaaien van bouwgrond:

Bouwbedrijf voor totaaloplossingen

Heijmans is een duurzaam bouwbedrijf met aandacht voor alle aspecten van duurzaamheid. Als we duurzaam bouwen doen we dat met innovaties die we bijna 100% hebben uitgewerkt, zodat ook de randzaken zoals garanties goed geregeld zijn.

We bieden totaaloplossingen met specialismen vanuit meerdere disciplines. Pas als we de risico’s inzichtelijk hebben en die hebben beperkt waar dat mogelijk is zetten we de volgende stap.

Bij Heijmans geloven we dat duurzaam bouwen de toekomst heeft, en dat innovaties de wereld een beetje beter maken. Tegelijkertijd ontslaat een revolutionaire innovatie je nooit van de verplichting om te garanderen dat de geboden oplossing kwalitatief minstens zo goed is als de conventionele aanpak. Wij inspireren, adviseren, bouwen én onderhouden. Daarom weten we wat erbij komt kijken als we duurzaam bouwen. Dat geldt voor iedere stap tijdens het proces, en zowel voor duurzame materialen, emissieloos bouwen als ruimte en klimaatadaptatie.

Wil je meer weten over duurzaam bouwen en onze innovaties? Neem contact met ons op. Onze duurzaamheidsspecialisten vertellen je graag meer.

Neem contact met ons op