Skip to content
explosieven opsporing
Gecertificeerd specialist

Explosieven opsporing

De explosieven opsporing voorkomt dat bijvoorbeeld afgeworpen bommen leiden tot onveilige situaties en andere verstoringen tijdens nieuwe bouwactiviteiten. Heijmans Infra is gecertificeerd specialist in conventionele explosieven. We sporen daarmee onder andere bommen op die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden afgeworpen.

Hoe werkt explosieve opsporing

Voordat we starten met de explosieve opsporing voeren we een historisch vooronderzoek uit. Als er in een gebied oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden is dat verdacht. In dat geval stellen we een PRA op, een Projectgebonden Risico Analyse.

We bepalen in de PRA welke werkzaamheden we zullen uitvoeren én wat er sinds 1945 al aan werkzaamheden heeft plaatsgevonden. Op die manier stellen we vast of er daadwerkelijk sprake is van een verdenking van eventuele explosieven.

Onze toegevoegde waarde

  • Inzet van meerdere meetsystemen: gericht graven om kosten en tijd te besparen
  • Betrouwbare real-time informatie uit Geografisch informatiesysteem (GIS) met geo-informatie

Explosieven detectie

Met oppervlaktedetectie en dieptedetectie tonen we nauwkeurig aan waar in de bodem de mogelijke conventionele explosieven zich precies bevinden.

Bovendien geven we aan tot welke diepte er ‘gewoon’ gegraven kan worden. Soms is een gebied verdacht tot 4,5m diepte, maar hebben er in de eerste meter onder maaiveld niveau al werkzaamheden plaatsgevonden om bijvoorbeeld kabels en leidingen te trekken. Als er niet dieper gegraven hoeft te worden dan een meter kan er dus zonder maatregelen gewerkt worden. We gebruiken hiervoor een geografisch informatiesysteem (GIS). Daarin slaan we de geo-informatie op én beheren, analyseren en presenteren we die. Zo beschikt de opdrachtgever altijd over real-time zeer betrouwbare informatie.

Gecertificeerde explosieven opsporing

Heijmans is een CS-OOO gecertificeerd bedrijf voor explosieven opsporing. We beschikken over een zeer gespecialiseerd team, een eigen munitiescheidingsinstallatie, beveiligde kranen, MDE-drive voor dieptedetectie en detectieapparatuur voor zowel actieve als passieve detectie.

Onze specialisten denken graag in een vroegtijdig stadium mee over de situatie. Zo kunnen we met onze specialistische kennis en ervaring een kwalitatief en economisch goede oplossing bieden.

Wil je meer weten over het opsporen van conventionele explosieven? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend advies over explosieven opsporing.

Neem contact met ons op