Skip to content
kabels_en_leidingen_heijmans.jpg
Kabels, leidingen en meer

Ontwerp en realisatie van energienetwerken

Een betrouwbare beschikbaarheid van duurzame energie is niet langer een luxe, maar een absolute noodzaak. Heijmans ziet de energietransitie als een integrale opgave waar we onze kennis van de ondergrond, de gebouwde omgeving én energie-netwerken samenbrengen.

De energietransitie plaatst Nederland voor grote uitdagingen. Bestaande netwerken moeten worden aangepast, uitgebreid of qua capaciteit worden vergroot. Nieuwe netwerken, de uitfasering van gas, warmtetransitie of electric grids. Het realiseren van een energienetwerk start met een goed ontwerp en een gedegen bodemonderzoek.

Dit is wat we doen

Heijmans is actief voor publieke opdrachtgevers en voor privaatzakelijke ondernemingen. Wij maken duurzame groei mogelijk voor de samenleving en ondernemend Nederland. We ontwerpen grids, zorgen voor netcapaciteit en helpen met de aansluiting, of om off-grid te gaan.

We helpen netbeheerders en energiebedrijven met grote en kleine verbindingen en distributievraagstukken. We maken hoogspanningsstations en ook middenstations voor bedrijven. We ontwerpen en realiseren netwerken bij gebiedsontwikkelingen, in stedelijke omgevingen of bij windmolenparken.

Integrale aanpak

Als multidisciplinaire organisatie hebben wij ook de complete tracé-engineering in huis. Hierdoor zijn wij in staat het ontwerp en de uitvoering van complexe projecten te verzorgen met alle dienstverlening daaromheen: van bodemonderzoek tot vergunningen. Binnen de projecten werken we integraal samen met de andere specialisten van Heijmans op het gebied van boortechnieken, grondverzet, bodemsanering, geodesie, geofysica, explosieven opsporing en omgevingsmanagement. Hierdoor kunnen we snel en efficiënter te werk gaan en heeft u slechts te maken met één loket.

Soorten kabels en leidingen

Heijmans is specialist in het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen. Onze werkzaamheden zijn op hoofdlijnen onder te verdelen in de werkvelden gas, water, elektra (kabels) en warmte:

Gasleiding

Ontwerpen, aanleggen en onderhouden van hoge- en lagedrukgasleidingen in uiteenlopende diameters en lengtes.

Water

Het aanleggen van verschillende typen waterleidingen, zoals grote transportleidingen, brandblusleidingen, proceswaterleidingen en drinkwaterleidingen (persleidingen).

Elektriciteitskabels

Plaatsen van laagspanning, middenspanning en hoogspanning kabels, bouwt stations om en zorgt voor de tracé engineering. Ook het plaatsen van slimme meters in de meterkast behoort tot onze activiteiten.

Warmte

Warmte transporteren over lange afstanden is specialistisch werk. Van transportleiding tot aan de huisaansluitingen bij mensen thuis. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen:

Meer weten over kabels en leidingen?

Wij bieden een uitgebreid en complex aantal diensten en producten rondom kabels en leidingen. Wil je hier meer over weten, of kijken hoe wij de dienstverlening zo goed mogelijk kunnen aansluiten op jouw project? Neem snel contact op met een van onze specialisten: