Skip to content
img_1924.jpg
Exact meten = zorgeloos weten

Geofysica

Geofysica maakt precies duidelijk waar kabels en leidingen in de grond liggen. Daarnaast beantwoordt het vragen zoals: is de fundering onder het wegdek nog stevig genoeg? Bevinden er zich mogelijk gevaarlijke objecten in de bodem die de aanleg van een bedrijventerrein kunnen belemmeren? En hoeveel asfalt ligt er precies op de weg om dit kostenefficiënt af te kunnen voeren?

Onderzoek zonder bodemverstoring

Met moderne meetapparatuur en geofysische meettechnieken voeren wij bodemonderzoek uit, zowel horizontaal als verticaal, zonder de bodem te verstoren. Onze specialisten detecteren aanwezige objecten en meten veranderingen in de grond. De verzamelde data brengen we vervolgens helder in beeld. De voordelen van geofysica zijn legio:

  • Een actueel overzicht van de situatie
  • Betere voorbereiding in het contract
  • Minder kosten aan opgravingen en minimale overlast voor de omgeving

Zorgeloos weten begint ten slotte bij exact meten.

Het doel bereiken

Met geofysica stellen we de klantvraag centraal, niet de techniek. Anders gezegd: hoe kunnen we het beste het gestelde doel van onze klant bereiken en dat bovendien zo kostenefficiënt mogelijk? Dat maakt ons uniek. Ons ervaren geofysicateam gebruikt diverse systemen voor het meten van de ondergrond:

  • Grondradar
  • 3D-radar
  • Radiodetectie
  • 3D EMI-meting
  • Magnetometer

Afhankelijk van de vraag zetten we per project één of meerdere van deze gps-ondersteunde meetsystemen en -technieken in voor opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, ingenieursbureaus, gemeenten, aannemers, glasvezelbedrijven, waterschappen en wegenbouwers.

Meer informatie voor betere keuzes

Eén van onze digitale meetsystemen waarmee we maatwerk voor geofysica leveren is de 3D-radar. Dit is een breedbandig meetsysteem waarmee we vlakdekkende onderzoeken uitvoeren met een optimale resolutie. We meten een brede kolom van de bodem en ondergrond in de lengte, breedte én diepte.

De dataset die daaruit volgt zetten onze uitvoerende ingenieurs om in een scherp 3D-beeld met objecten op ware grootte. Dit toont een actueel en compleet beeld met extra digitale informatie. Het vormt de basis voor duidelijke conclusies en betere keuzes.

Geofysica gebruikt deze meetmethode onder andere voor het detecteren van holle ruimtes onder wegverhardingen, de asfaltdikte op kunstwerken en de posities van kabels en leidingen. Voor een compleet beeld voegen we per project andere technieken toe, zoals een 3D EMI-meting, radiodetectie of magnetometing.

Diepgaande analyses

De specialisten in geofysica van Heijmans hebben jarenlange meet- en data-ervaring. Met onze kennis en kunde zetten we digitale veldmetingen om in een dataset. Deze dataset vertalen we vervolgens naar een helder beeld dat de onderzoeksvraag helpt te beantwoorden.

Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen we diepgaande analyses aan de data verbinden. Dat laat bijvoorbeeld precies zien waar zich metalen objecten (zoals Explosieven) in de bodem bevinden. Bovendien kunnen we die bevindingen met de 3D EMI-meting ook classificeren naar risico. Dit ‘trechteren’ scheelt de opdrachtgever tijd, geld en graafwerk. Door gericht te werken beperken we verspilling van materiaal en middelen bovendien tot een minimum.

Geofysica: verrassend veelzijdig

Wij bieden onze klanten een totaalpakket met ervaren experts, topapparatuur én moderne software. We kijken met geofysica vanuit een aantal specialismen naar de meetresultaten. Onze specialisten voeren zowel het veldwerk als de data-omzetting zelf uit. Zij meten, lezen de data en vertalen die visueel naar een duidelijke 3D-afbeelding.

Bovendien leiden we klanten door de informatiestroom en geven waar gewenst advies. Uit data en beeld kunnen immers meerdere inzichten voortvloeien zoals interpretaties, conclusies en feitelijke verbanden waaraan in eerste instantie niet is gedacht. Geofysica van Heijmans: exact meten = zorgeloos weten.

Neem contact met ons op