Skip to content
drone_3.jpg
Van liniaal tot drone

Geodesie

Van liniaal tot drone: Geodesie draait om het nauwkeurig opmeten van bestaande situaties. De meetdata zetten we om in digitale modellen. Die modellen maken het mogelijk om wegen, civiele constructies en gebouwen op exact de juiste plaats te bouwen.

Landmeten en maatvoeren: dat is wat onze geodesie-experts doen. We gaan het veld in, met middelen zoals piketpaaltjes, ons total station, GPS, City Mapper, laserscanners of drones en registreren de bestaande situatie. Of we zetten de lijnen voor een nieuwe situatie uit.

Vijf domeinen van Geodesie

De Geodesie-betekenis lijkt in bepaalde opzichten op die van Geofysica en onze Explosieven Opsporing.

We gebruiken verschillende technieken om de omgeving zo goed mogelijk in kaart te brengen. Daar waar Geofysica en de Explosieven Opsporing zich richten op de situatie ín de bodem (dus onder de grond) brengt Geodesie alles bóven het maaiveld in kaart. Onze werkzaamheden laten zich beschrijven in vijf domeinen:

  • Maatvoering civiele constructies
  • Maatvoering wegen
  • Data-inwinning en monitoring
  • Droneteam
  • Machinebesturing

Tip: de combinatie van Geodesie en Geofysica brengt de situatie volledig in kaart, zowel boven als onder de grond.

Maatvoering Wegen

Met Geodesie kopiëren we een volledige weg vanaf de ontwerptafel naar de situatie buiten. De nieuwste technieken garanderen dat wegen en aanliggende groenstroken exact op hun plek liggen, de afmetingen van de weg kloppen en bomen op de juiste locatie staan. Met onze robotplotters brengen we bijvoorbeeld een strakke markering aan. De robot rijdt op basis van gps en een voorgeprogrammeerd digitaal spoor over het asfalt en spuit in een strakke lijn kort witte streepjes. De markeringsploeg kan die lijnen volgen terwijl ze de markering aanbrengen.

Maatvoering civiele constructies

De richtlijn voor Geodesie helpt ons tot op de millimeter nauwkeurig te bepalen waar een bouwwerk komt te staan. Wij zorgen ervoor dat tunnels en viaducten precies op de goede plek liggen. Dat garandeert een goede aansluiting op de weg er onderdoor en de constructie er bovenop. We gebruiken XYZ-coördinaten, die volgen uit nieuwe technieken zoals gps-monitoring.

Data-inwinning & Monitoring

We creëren een digitale versie van de werkelijkheid door de bestaande omgeving op te meten. Dat doen we bijvoorbeeld met de City Mapper (een 360-graden camera). Samen met onze collega’s die gespecialiseerd zijn in de bodem en in kabels en leidingen genereren we een digital twin om zowel de ondergrondse als bovengrondse situatie in kaart te brengen.

Zo’n digital twin vormt het ideale uitgangspunt voor een nieuw digitaal ontwerp dat perfect past in de bestaande situatie. Daarnaast monitoren we tijdens de uitvoering de invloed van bouwprojecten op de omgeving. Zo kunnen we bij onverwachte effecten op tijd ingrijpen en voorkomen we schade.

Digital twin om zowel de ondergrondse als bovengrondse situatie in kaart te brengen

Machine-besturing

Dankzij een graafmachine met een digitale ontwerptekening ziet een machinist op het scherm precies waar te graven. Dit scheelt veel tijd, omdat het werkgebied niet handmatig hoeft te worden uitgezet. Bovendien vergroot het de nauwkeurigheid van het werk en verkleint het de kans op schade aan ondergrondse infra en mogelijke onveilige situaties daardoor. De machinebesturing kan ten slotte ook data genereren. Een graafmachine meet hoeveel zand er wordt afgegraven, om het proces beter te volgen. Op die manier biedt geodesie mogelijkheden om tijdig bij te sturen.

Drone-team

Binnen Geodesie voeren we metingen op grote hoogte uit met ons drone-team. Vervolgens combineren we de scans van de drone met geavanceerde software, voor de gewenste output.

Drones kunnen helpen de juiste hoeveelheid zand bij projecten en asfaltcentrales te bepalen. Bovendien zetten we ze in voor inspecties aan hogere kunstwerken en hoogspanningsmasten. Drones kunnen ten slotte nauwgezet de voortgang van een project in kaart brengen, door daar op regelmatige basis overheen te vliegen.

Meer weten over geodesie?

Wil je meer weten over geodesie en wat wij daarin kunnen betekenen? Neem dan contact op met een van onze specialisten. Wij helpen jou graag verder met jouw specifieke vraagstuk, situatie of project.

Neem contact met ons op