Skip to content
Funderingstechnieken
De basis onder de bouw

Funderingstechnieken

Met de juiste funderingstechnieken vormt de fundering de stevige basis onder iedere bouw. Zonder goede fundatie ontstaat er geen constructief veilig bouwwerk dat tot in lengte van jaren blijft staan. Het bedenken van de beste funderingsoplossing en het toepassen van de juiste funderingstechniek is een vak apart. Het is een echt specialisme, dat Heijmans zelf eigen huis heeft en waarbij we, letterlijk, kunnen bouwen op jarenlange ervaring.

Soorten funderingstechnieken

Funderen verdeelt de druk van een bouwwerk over de ondergrond, zodat het niet inzakt of scheef gaat staan. Dit vraagt om een goede analyse van de bodem en ondergrond, het bouwwerk en de manier waarop het wordt geconstrueerd. Een fundering op palen is in Nederland het meest gebruikelijk. De palen worden in de grond geboord of geheid, tot op het punt waar er voldoende draagkracht voor het bouwwerk is ontstaan.

Toch gaat het bij funderingstechniek niet alleen om het aanleggen van de fundering. Als we al vroeg betrokken zijn bij het ontwerp houden we rekening met de omgeving en de bovenbouw. We werken samen met andere disciplines en bedenken samen slimme oplossingen voor de fundering en constructies.

De fundering op palen is de meest gebruikte funderingstechniek in Nederland. Het meest populair binnen die techniek zijn vibropalen, prefab betonpalen en schroefpalen.

Funderingsadvies

Met onze kennis en ervaring leggen wij een stevige basis onder ieder bouwproject. De combinatie van theorie en uitvoer in de praktijk.

Bouwkuip

De bouwkuip is een grondkerende en waterremmende constructie, speciaal geschikt om (binnenstedelijk) veilig onder bodemniveau te bouwen.

Vibropalen

De vibropaal is bij uitstek geschikt voor gebieden met sterk wisselende inheiniveaus en is voor engineers een bekende funderingstechniek.

Prefab betonpalen

De prefab betonpaal is een van de bekendste en meest toegepaste betonpalen in Nederland. De paal is, voorspelbaar en snel te plaatsen.

Schroefpalen

Een fundering met schroefpalen is trillingsarm en geluidsarm. Het is een in de grond gevormd paalsysteem en is beschikbaar in verschillende variaties en toepassingen.

Fundering als basis onder de bouw

Damwandconstructies

Damwanden vormen een andere funderingstechniek. Ze zijn bedoeld om als scheiding bij hoogteverschillen in het maaiveld of als waterkerende constructie. Door bijvoorbeeld een bouwkuip uit te voeren als damwandconstructie creëren we een plek waar de werking van grond en water het bouwproces niet verstoort.

Bij Heijmans ontwerpen en realiseren we volledige bouwkuipen. Daarnaast denken we na over andere funderingstechnieken en maken we samen met andere disciplines het optimale plan van aanpak. Vervolgens gaan we daadwerkelijk mee aan de slag, van funderingsadvies tot realisatie van de fundatie.

Neem contact met ons op