Skip to content
boortechnieken - klein 2
Doordacht, secuur én veilig

Boortechnieken

Nederland is een lappendeken van wegen, spoortrajecten, rivieren en kanalen. Een waardevolle bovengrondse en ondergrondse infrastructuur die zo min mogelijk moet worden verstoord. Daarom hanteert Heijmans bewezen boortechnieken om deze infrastructuur ondergronds te kruisen met leidingen en mantelbuizen waar kabels in kunnen worden aangebracht. Doordacht, secuur én veilig met minimale overlast voor het milieu en de omgeving.

Onze boortechnieken

Bij Heijmans maken we gebruik van drie boortechnieken:

Afhankelijk van de klantvraag door provincie, gemeenten, netbeheerders, drinkwaterbedrijven, waterschappen en collega-aannemers zetten wij in nauw overleg één van deze technieken in. Dat doen we voor het aanbrengen van kabels en leidingen zoals elektriciteitskabels, waterleidingen, datakabels, warmteleidingen, rioleringsbuizen en faunatunnels. Zo leggen we nieuwe leidingen aan onder wegen, spoorwegen, rivieren en bijvoorbeeld onder natuurgebieden zonder onze leefomgeving te verstoren.

Soepel en zorgeloos boren

Door de combinatie van diverse Heijmans-disciplines voeren we het complete project integraal uit. Vanaf het boortracé-ontwerp en de boring zelf tot en met de aansluitingen op het hoofdnetwerk en de oplevering. Kwaliteit en veiligheid zijn altijd gewaarborgd door onze VCA, ISO, EP en CKB-certificering. Zodat alle boorprojecten in het binnenstedelijk gebied én het buitengebied soepel en zorgeloos verlopen.

De ideale boorlijn

Voor elk boringproces maken we een uitgebreid boorplan gebaseerd op de wensen en eisen van onze opdrachtgevers en vergunningsverleners: type buis, diameter, lengte en ligging. Op basis hiervan volgt de keuze voor één van de drie boortechnieken en de bijpassende, duurzaam aangedreven machines.

Vervolgens brengen we door middel van bodemonderzoek en diverse andere vooronderzoeken de ondergrond in kaart. We ontwerpen de ideale boorlijn plus de voor een veilige uitvoering benodigde hulpconstructies en starten de daadwerkelijke boring.

Uitvoering boorplan

Tijdens de uitvoering van de boring door ons ervaren boorteam, volgen we samen met de klant de voortgang op de voet. Na het boorproces zorgen we dat de boorlocaties weer mooi opgeruimd en in de oorspronkelijke staat worden opgeleverd.

Advies nodig over de juiste boortechniek?

De boorspecialisten van Heijmans denken graag in een vroeg stadium met u mee. Zo kunnen we met onze specialistische kennis en ervaring een kwalitatief en economisch goede oplossing voor u bieden. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van over de juiste boortechniek voor uw project? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend advies.

Neem contact met ons op