Skip to content
img_1676.jpg
Voorkom schade, vertraging en stagnatie

Bodemonderzoek

De bodem is de belangrijke basis waarop (en waarin) iedereen bijna alles bouwt. Het bodemonderzoek laat zien wat zich in de bodem bevindt, om daar vooraf rekening mee te houden. Dat voorkomt schade, vertraging en stagnatie die achteraf tot onnodige uitdagingen, problemen en hogere kosten kunnen leiden. Bij Heijmans Infra onderzoeken we de bodem grondig, minimaal volgens de CROW500- en NEN5740-richtlijnen.

Bovendien doen we meer, bijvoorbeeld door na het bodemonderzoek zowel te rapporteren als te visualiseren. We brengen nauwkeurig in kaart welke kabels en leidingen, oude fundaties en bijvoorbeeld oude explosieven zich in de bodem bevinden. Dat rapporteren we volgens de daarvoor geldende richtlijnen. En we laten het visueel zien. Dat maakt vaak veel beter duidelijk waar het precies om gaat.

Voorkom schade, vertraging en stagnatie

Veel bedrijven die willen bouwen of infrastructureel in de bodem werken weten wat zich daar zoal kan bevinden. Ze kennen het risico op oude fundaties en kabels of leidingen. Voorheen was het voldoende om op te vragen waar die elementen zich theoretisch zouden moeten bevinden en dat met een steekproef te controleren.

Steeds vaker vragen opdrachtgevers ons naar een bodemonderzoek. Daarmee kijken we in de bodem, om ‘met eigen ogen’ vast te stellen wat zich daar daadwerkelijk bevindt. En waar het zich bevindt, om niet tegen verrassingen aan te lopen. Dat voorkomt schade, vertraging en stagnatie van een (bouw)project. Die aanpak blijkt achteraf vaak veel effectiever dan vooraf een reservering voor ‘onvoorziene uitgaven’. De tijd waarin opdrachtgevers blind bouwen en er het beste van hopen lijkt voorbij.

Volgens CROW500 en NEN5740

Kennisplatform CROW stelt met CROW500 richtlijnen op voor ‘zorgvuldig grondroeren van initiatief tot gebruiksfase’. Dit voorkomt schade aan kabels en leidingen, op basis van de publicaties Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen (250) en Kabels en leidingen rond wateren en waterkeringen (308). Bij Heijmans Infra kennen we de richtlijnen, weten we wat dat in de praktijk betekent en houden we daar rekening mee voor alle werkzaamheden binnen bodemonderzoek.

Daarnaast houden we bij bodemonderzoek desgewenst de NEN5740-richtlijnen aan. Het is de Nederlandse norm voor verkennend bodemonderzoek. De norm schrijft voor hoeveel boringen en peilbuizen er moeten worden gezet bij een onderzoek naar eventuele verontreinigingen.

Tip: gaat het om een historisch onderzoek naar de bodem, vóórdat het veldwerk plaatsvindt? Dan werken we volgens de NEN5725. Deze norm schrijft voor hoe we alle openbare bronnen moeten raadplegen om inzicht te krijgen in het (historisch) gebruik van het perceel.

Fact-based building met visualisatie

Bij Heijmans begrijpen we dat je precies wilt weten wat er in de bodem zit, voordat de bouw of een ander project start. Daarom kijken we met een bodemonderzoek ín die bodem, rapporteren we onze bevindingen en visualiseren we wat we zijn tegengekomen. Het creëert de betrouwbare basis voor fact-based building die onze opdrachtgevers belangrijk vinden. Dankzij de (3D)visualisatie is na het bodemonderzoek in één oogopslag duidelijk waar het om gaat, ook voor iedereen zonder een specialisatie in geofysica

Integrale aanpak: volledig bodemonderzoek

Bodemonderzoek is wat ons betreft het meest waardevol bij een integrale aanpak. Wij combineren meerdere specialisten. We doen explosievenonderzoek, onderzoeken eventuele milieuvervuiling, detecteren kabels of leidingen en houden rekening met archeologie. De lijnen tussen de verschillende specialisten zijn kort. Bovendien onderzoeken we de bodem, rapporteren en visualiseren we de resultaten en denken we mee in oplossingen om daarmee aan de slag te gaan. Onze expertise en ervaring als bouwbedrijf helpt om de volgende stap vooruit te zetten.

Benieuwd naar de mogelijkheden van een bodemonderzoek en op zoek naar een visualisatie en uitleg in gewone mensentaal? Wij begrijpen wat er belangrijk is. Neem contact op met een van onze bodemspecialisten.

Neem contact met ons op