Skip to content
Heijmans assetmanagement infra A12 onderhoud 1
De beste bijdrage aan flora en fauna

Duurzaam beheer en onderhoud

Duurzaam beheer en onderhoud draait om CO2-reductie, een natuurinclusieve (werk)omgeving en maximale aandacht voor flora en fauna. Bij Heijmans hebben we bijvoorbeeld een eigen ecologische dienst en gebruiken we slimme software om mogelijke optimalisaties inzichtelijk te maken.

Assetmanagement verzorgt integraal, langjarig onderhoud van de buitenruimte. Vanuit onze langjarige partnerships denken we mee over belangrijke thema’s zoals duurzaamheid, biodiversiteit, hittestress, wateroverlast en energiebesparing. Wij streven er als makers van een gezonde leefomgeving naar om met het terrein een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van onze opdrachtgevers.

Onze eigen ecologische dienst

Bij Heijmans hebben we onze eigen ecologische dienst waarmee we dagelijks werken aan meer biodiversiteit. We realiseren duurzame en groene woon-, werk- en leefomgevingen.

Dat vertaalt zich bijvoorbeeld naar een duurzame werkomgeving voor medewerkers en een aantrekkelijke locatie voor bezoekers om naartoe te gaan. Bovendien verbeteren we werklocaties en campussen concreet met een omgeving om door te wandelen of om inzichtelijk te maken welke duurzaamheidsambities er zijn uitgesproken. We dragen op deze en andere manieren bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen die onze opdrachtgevers stellen.

Een natuurinclusieve werkomgeving met minder CO2

Voor de TU Eindhoven-campus ontwikkelden we een Flora en Fauna-visie voor de langjarige ontwikkeling van het terrein. Dat past binnen ons streven om duurzaam en klimaatadaptief te bouwen. Vanuit onze visie tonen we waar de campus en andere opdrachtgevers over tien jaar zullen staan, aansluitend op de strategische doelstellingen om bijvoorbeeld minder CO2 uit te stoten en natuurinclusiever te worden.

Concreet denken we bij duurzaam beheer en onderhoud na over bijvoorbeeld elektrisch materieel, natuurlijke alternatieven voor chemische bestrijdingsmiddelen en de inzet van andere diersoorten om invasieve soorten te beheren en beheersen. Als de Japanse Duizendknoop en de Berenklauw binnen het terrein oprukken gebruiken we natuurvriendelijke en effectieve methoden om deze exoten te bestrijden.

Voorbeelden van duurzaam beheer en onderhoud

We zijn bij Heijmans volgens de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling niet voor niets uitgeroepen tot een van de koplopers in het bevorderen van de biodiversiteit. Bovendien riep Cobouw ons uit tot de meest duurzame bouwer van Nederland.

Verder zijn we bijvoorbeeld trots op de groenblauwe bedrijventerreinen, waarmee we samen slim en toekomstbestendig ontwikkelen. En voeren we duurzaam onderhoud uit voor de drukbevaren waterwegen in Oost-Nederland, dus kunnen we onze inzet en visie op allerlei terreinen toepassen.

Wil je meer weten over ons duurzaam beheer en onderhoud? Stel ons je vragen, dan vertellen we je er graag meer over.

Neem contact met ons op