Skip to content
Deel Binckhorst in Den Haag krijgt duurzaam warmte- en koudenet Heijmans-Essent

Deel Binckhorst in Den Haag krijgt duurzaam warmte- en koudenet Heijmans-Essent

21 september 2023, 07:15

De combinatie Heijmans-Essent en de gemeente Den Haag tekenen vandaag een overeenkomst voor het tweede grote duurzame warmte- en koudenet van Den Haag. Alle gebouwen en woningen die de komende 15 jaar tussen het Trekvlietplein en de Maanweg in de wijk Binckhorst komen, krijgen een aansluiting op het duurzame warmte- en koudenet.

Het gaat om 5.000 tot 7.500 woningen en circa 110.000 m2 voorzieningen zoals kantoren, winkels en horeca. Daarnaast kan bestaande bouw ook aansluiten. Dit is een belangrijke ontwikkeling voor de energietransitie-ambities van de stad Den Haag.

Overeenkomst

De gemeente wil zoveel mogelijk lokale hernieuwbare energiebronnen inzetten voor de energievoorziening in de stad. Dit past precies in de visie van Heijmans-Essent. Na een Europese aanbesteding van de gemeente Den Haag verkreeg de combinatie de opdracht. Die omvat het exclusieve recht om voor eigen rekening en risico het warmte- en koudenet te ontwerpen, realiseren en exploiteren. Vooral de lage CO2-uitstoot, betaalbaarheid voor toekomstige bewoners en ondernemers en de klanttevredenheid aanpak waren doorslaggevend bij de keuze voor Heijmans-Essent.

Wethouder Arjen Kapteijns, Duurzaamheid, Energietransitie en Klimaatadaptatie: “Het is heel mooi dat we voor dit deel van de Binckhorst daadwerkelijk een duurzaam energiesysteem kunnen realiseren. En dat bewoners en ondernemers in de wijk straks schone, hernieuwbare en betaalbare energie gebruiken. Dit is goed voor de energietransitie in de stad.”

Warmte uit drinkwater

Heijmans-Essent zet een combinatie van bodemenergie (WKO) en aquathermie in. Met deze tweede techniek onttrekt men warmte uit oppervlaktewater van de Trekvliet en uit drinkwater. Het is uniek in Nederland dat op deze schaal warmte uit drinkwater onttrokken wordt. Met deze twee bronnen zorgt het warmte- en koudenet voor een energiezuinige, robuuste en betaalbare energievoorziening in de wijk.

“Dit project past in de strategische richting van Heijmans om ook breder in de energieketen actief te zijn. Niet alleen ontwerpen, realiseren en onderhouden wij energiesystemen, we gaan dit energiesysteem nu ook exploiteren met onze partner, Essent. Zo creëren we samen een gezonde leefomgeving,” zegt Maarten Kokshoorn, Manager Energie bij Heijmans.

“We zijn trots om samen met onze partner, Heijmans, voor de inwoners van Den Haag een belangrijke rol in de warmte- en koudevoorziening te mogen spelen. Met dit project brengen we het innovatieve ectogridTM, ontworpen door ons moederbedrijf E.ON, naar Nederland. EctogridTM optimaliseert energiestromen en draagt direct bij aan de klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen terwijl de energierekening betaalbaar blijft. Op die manier dragen we vanuit Essent bij aan het versnellen van de energietransitie,” zegt Resi Becker, CEO bij Essent.

Fasering

Het contract gaat in september 2023 in en kent twee fases. De ontwikkelfase en de exploitatiefase. Nog in 2023 wordt gestart met het eerste ontwerp. Tijdens de ontwikkelfase ontwerpen en bouwen de twee partijen het warmte- en koudenet. In 2027, wanneer het eerste gebouw is aangesloten start de energielevering. De rest van de gebouwen zal tussen dan en 2038 aansluiten. Heijmans-Essent (waarin beide partijen een 50% aandeel hebben) levert vanaf dan lokale warmte en koude gedurende 30 jaar. Tussen 2027 en 2038 bouwt de omzet op vanaf €0,5 miljoen naar een jaarlijkse omzetprognose van circa €6 miljoen.

Samenwerking Heijmans-Essent

Heijmans Energie en Essent Energy Infrastructure Solutions bundelen hun krachten in ‘Trekvliet Energie B.V.’. De twee partners zijn complementair aan elkaar. De kennis van het ontwerpen, realiseren van energiesystemen en ervaring in vastgoedontwikkelingen brengt Heijmans Energie mee. Essent Energy Infrastructure Solutions biedt kennis en ervaring met innovatieve warmtetechnieken, de energiemarkt en het klantproces rondom energie exploitatie.

Neem contact met ons op