Skip to content
Een watertransportleiding

Combinatie met Heijmans realiseert transportleidingen voor Vitens

12 mei 2023, 07:15

De combinatie Heijmans-GMB (50/50) is één van in totaal vier opdrachtnemers voor de realisatie van watertransportleidingen voor Vitens in Midden- en Noord-Nederland. Hiermee draagt Heijmans bij aan een robuustere en toekomstbestendigere drinkwatervoorziening voor het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Als maker van een gezonde leefomgeving sluit deze opdracht naadloos aan bij de expertise en ervaring die Heijmans heeft in het aanleggen van watervoorzieningen.

Definitieve gunning

Heijmans-GMB heeft een definitieve gunning ontvangen voor een raamovereenkomst nadat de zogeheten standstill-termijn (ook wel Alcatel-periode genoemd) was verstreken. Het contract gaat in mei 2023 in.

Contractwaarde

De zogenoemde ‘Raamovereenkomst transportleidingen 2023-2031’ heeft een initiële looptijd van vier jaar met twee mogelijke verlengingen van elk twee jaar. Het aandeel Heijmans in de totale contractwaarde bedraagt circa 37,5 miljoen euro voor de periode 2023-2031. De uiteindelijke contractwaarde kan hoger worden in geval van tussentijdse inkoopprijsstijgingen en/of extra onvoorziene projecten.

Werkzaamheden

De werkzaamheden betreffen het ontwerp, conditionering en uitvoering van alle grote transportleidingen tussen 2023 en 2031 van Vitens. Dit betreft waterleidingen met een transportfunctie met een diameter ≥ 250 mm, zowel nieuwe aanleg, reconstructies als vervangingsopgaven.

Duurzaamheid

Deze opdracht sluit naadloos aan bij de competenties van Heijmans op het gebied van duurzaamheid en ervaringen opgedaan in eerdere projecten. Heijmans gaat elektrisch materieel inzetten bij de werkzaamheden voor Vitens. Eerdere projecten die Heijmans heeft uitgevoerd met aanleg van drinkwatervoorzieningen betroffen onder andere TRAPO Hammerflier en TRAPO Beilen Terwisscha.

Neem contact met ons op